Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΟΥΧΩΝ


                                                                             
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉ ΔΙΟΙΚΟΎΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
NΕΑΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΝΟΜΟY   ΕΥΡΥΤΑΝΊΑΣ
Ζαχ.Παπαντωνίου  2
Τ.Κ.  36100    Καρπενήσι
Τηλ-fax:2237025410Καρπενήσι 01/10/2012                                                        


Η  Νομαρχιακή  Διοικούσα  Επιτροπή της Νέας  Δημοκρατίας του Νομού Ευρυτανίας,
συμμετέχει  για πρώτη φορά σε δράση κοινωνικής αλληλεγγύης, με στόχο  την συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσοτέρων ειδών ρουχισμού, προκειμένου να τα παραδώσουμε προς διάθεση στην εκκλησία της Ελλάδος και την Ανώτατη Συνομοσπονδία πολυτέκνων Ελλάδος. Η δράση συλλογής ρουχισμού θα πραγματοποιηθεί  από τις 04/10/21012 έως τις 20/10/2012.
Οι προσφορές θα συγκεντρωθούν στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε( Ζαχ. Παπαντωνίου  2) καθημερινά και τις ώρες 10.00-12. 00 και 19.00-21.00 για πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα:22370 25410 και 6983 979145.


      O Πρόεδρος ΝΟ. Δ.Ε.                                                   Ο Γ. Γραμματέας  ΝΟ.Δ.Ε.
     Δημήτριος  Κολοκύθας                                                    Κων/νος  Χ. Λαθύρης