Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΥΟ ΕΡΓΩΝ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                          Λαμία  19 -09-2012
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                

                                         


Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ το νέο έργο με τίτλο: «Συντήρηση τειχών Κάστρου Λαμίας – Αποκατάσταση του Ν.Α. τμήματος του Κάστρου και της Νότιας πύλης του», συνολικού προϋπολογισμού 1.328.400 €.


Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά, με την παρουσία του Δημάρχου Λαμιέων, κ. Κοτρωνιά Γιώργου, η νέα απόφαση ένταξης για τη χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007 - 2013» του έργου: «Συντήρηση τειχών Κάστρου Λαμίας – Αποκατάσταση του Ν.Α. τμήματος του Κάστρου και της Νότιας πύλης του», συνολικού προϋπολογισμού 1.328.400 €.
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση και συντήρηση του ΝΑ τμήματος του Κάστρου συνολικού μήκους 125m και της Νότιας πύλης του. Το ανατολικό τμήμα εκτείνεται σε μήκος 50m ακολουθώντας την κλίση του λόφου, ενώ το νότιο μήκους 75 m επεκτείνεται σε οριζόντια σχεδόν στάθμη (περιοχή έργου). Οι εργασίες προβλέπουν επεμβάσεις για την αποστράγγιση του εσωτερικού του Τείχους και της περιοχής θεμελίωσής του, που θα γίνουν μετά από αποχωματώσεις υπό μορφή ανασκαφικής έρευνας. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η απομάκρυνση των λίθων, που έχουν εναποτεθεί στην εσωτερική παρειά του νότιου τμήματος για την κατασκευή του θεάτρου, για να ακολουθήσει η ανασκαφική έρευνα.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς επισήμανε: «Εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου αποκατάστασης του Ιστορικού Μνημείου του Κάστρου Λαμίας.  Στόχος μας είναι η μέγιστη κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας σε παρεμβάσεις βελτίωσης και προώθησης της πολιτιστικής μας κληρονομίας. Ενώ κλείνοντας, τόνισε: «Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη της βασικής μας επιδίωξης για εμπλουτισμό της πολιτιστικής ταυτότητας, την αύξηση της επισκεψιμότητας σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους καθώς και την ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο σύνολο της Στερεάς Ελλάδας».
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                          Λαμία  19 -09-2012
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                

                                         
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ ένα νέο έργο τηλε-έλεγχου / τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση και τον έλεγχο διαρροών τμήματος του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Λαμιέων, συνολικού προϋπολογισμού 795.810,00 €.

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά, με την παρουσία του Δημάρχου Λαμιέων, κ. Κοτρωνιά Γιώργου, μία νέα  απόφαση ένταξης για τη χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  2007 - 2013» του έργου με τίτλο: «Επέκταση συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών δικτύων ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Υπάτης, Γοργοποτάμου και Λεινοκλαδείου, του Δήμου Λαμιέων», συνολικού προϋπολογισμού 795.810,00 €.
Αναλυτικότερα, στα πλαίσια του έργου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επέκταση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, η δημιουργία τοπικών Σταθμών Ελέγχου σε αντλιοστάσια, δεξαμενές και γεωτρήσεις των νέων δημοτικών διαμερισμάτων, η προμήθεια εξοπλισμού ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, η καταχώρηση και συλλογή ιστορικών δεδομένων για τη λειτουργία της ύδρευσης καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών αντίληψης και ενημέρωσης των χειριστών και υπευθύνων της ΔΕΥΑΛ.
 Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε: «Προχωρούμε στη χρηματοδότηση με το ποσό των 795.810,00 € προκειμένου να υλοποιηθεί ένα ακόμη σημαντικό έργο επέκτασης συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών δικτύων ύδρευσης, σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λαμιέων», ενώ τόνισε: «Ολοκληρώνουμε με ταχείς ρυθμούς την αξιολόγηση των προτάσεων των Δήμων και εντάσσουμε έργα, με τα οποία στοχεύουμε στην σημαντική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και κατ’ επέκτασιν στην ορθότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής».