Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στη γεωργία.

                     
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
      Λαμία, 19 Σεπτεμβρίου 2012
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                         & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
   
      


Υψηλάντη1, Τ.Κ. 35100 - Λαμία
ΠΡΟΣ :

   
ΕΛΓΑ
-         Γραφείο Προέδρου

-         Γραφείο ΠΣΕΑ
         Θέμα :   Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στη γεωργία.
 

 κ. Πρόεδρε


     Σας γνωρίζουμε ότι από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (χαλαζόπτωση, βροχόπτωση και ισχυροί άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2012 στους Δήμους Λιβαδειάς και Ορχομενού και συγκεκριμένα στις Τοπικές Κοινότητες:
 Μαυρονερίου, Δαυλείας, Αγ.Βλασίου, Χαιρωνείας, Ακοντίου, και Διονύσου,
 προκλήθηκαν ζημιές σε καλλιέργειες συνολικής εκτάσεως 30.000 στρεμμάτων περίπου. Οι καλλιέργειες αυτές είναι βαμβάκι, αραβόσιτος, ελαιόδενδρα, μηδική, βιομηχανική τομάτα, κηπευτικά και οπωροφόρα δένδρα (φυστικιές  Αιγίνης).       
     Επίσης ζημιές διαπιστώθηκαν σε σταύλους, Θερμοκήπιο, κ.λ.π.  και το ποσοστό ζημιάς των πιο πάνω σε πολλές περιπτώσεις ανέρχεται σε 100%.
     Οι καλλιέργειες βάμβακος, αραβοσίτου, μηδικής, βιομηχανικής τομάτας, κηπευτικών, φυστικιών Αιγίνης, κ.α. βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης και συγκομιδής.
     
      Οι ζημιές κατά κατηγορία καλλιεργειών κ.λ.π., έκταση και ποσοστό ζημιάς και κατά Τοπική  Κοινότητα , ύστερα από στοιχεία της Υπηρεσίας μας, εντοπίζονται σε :

Α) Περιοχή Μαυρονερίου με ποσοστό ζημιάς από 70-100%.

1. Φυτικό κεφάλαιο          
α) Ελαιώνες,  250 στρέμματα περίπου.
β) Αμπέλια, 30 στρέμματα περίπου.
2. Φυτική Παραγωγή.
α) Βαμβάκι, 2800 στρέμματα περίπου.
β) Αραβόσιτος, 300 στρέμματα περίπου.  
γ) Μηδική, 1000 στρέμματα περίπου.
δ) Βιομ.Τομάτα, 100στρέμματα περίπου.
3 Έγγειο Κεφάλαιο.
Ένας στάβλος 400 τ.μ. καταστράφηκε από ανεμοθύελλα.   

Β) Περιοχή Δαυλείας, με ποσοστό ζημιάς από 50-100%.

1. Φυτικό κεφάλαιο          
α) Ελαιώνες,  6000 στρέμματα περίπου.
β) Αμπέλια, 60 στρέμματα περίπου.
2. Φυτική Παραγωγή.
α) Βαμβάκι, 800 στρέμματα περίπου.
β) Αραβόσιτος, 100 στρέμματα περίπου.  
γ) Μηδική, 400 στρέμματα περίπου.

Γ) Περιοχή Χαιρωνέιας με ποσοστό ζημιάς από 20-80%.

1. Φυτικό κεφάλαιο          
α) Φυστικίες Αιγίνης,  150 στρέμματα περίπου.
2. Φυτική Παραγωγή.
α) Βαμβάκι, 3000 στρέμματα περίπου.
β) Αραβόσιτος, 100 στρέμματα περίπου.  
γ) Μηδική, 50 στρέμματα περίπου.
δ) Βιομ.Τομάτα, 150 στρέμματα περίπου.

Δ) Περιοχή Αγ.Βλασίου με ποσοστό ζημιάς από 20-60%.

1. Φυτικό κεφάλαιο          
α) Ελαιώνες,  1000 στρέμματα περίπου.
β) Ακτινίδια, 15 στρέμματα περίπου.
2. Φυτική Παραγωγή.
α) Βαμβάκι, 2800 στρέμματα περίπου.
β) Αραβόσιτος, 200 στρέμματα περίπου.  
γ) Μηδική, 500 στρέμματα περίπου.
Ε) Περιοχή Διονύσου με ποσοστό ζημιάς από 20-80%.

1. Φυτικό κεφάλαιο          
α) Ελαιώνες,  200 στρέμματα περίπου.
β) Αμπέλια, 20 στρέμματα περίπου.
2. Φυτική Παραγωγή.
α) Βαμβάκι, 1800 στρέμματα περίπου.
β) Κηπευτικά, 50 στρέμματα περίπου.  

ΣΤ) Περιοχή Ακοντίου με ποσοστό ζημιάς από 20-50%.

1. Φυτικό κεφάλαιο          
α) Ελαιώνες,  100 στρέμματα περίπου.
2. Φυτική Παραγωγή.
α) Βαμβάκι, 1000 στρέμματα περίπου.
3. Έγγειο Κεφάλαιο.
Ένα θερμοκήπιο 4 στρεμμάτων (καταστροφή γυάλινης σκεπής).

Ζ) Περιοχή Διστόμου

1.Έγγειο Κεφάλαιο.
Ένας σταύλος – αποθήκη 5000 τ.μ. κάηκε από κεραυνό. Επίσης κάηκαν ζωοτροφές ( 15.000 κιλά περίπου καρπός και 3000 δέματα μηδικής).  

Η)Τέλος στις Τοπικές Κοινότητες Παρορίου, Βασιλικών, Ανθοχωρίου, Πρ.Ηλία, Θουρίου και Ρωμαίϊκο,
 προκλήθηκαν ζημιές από την έντονη βροχόπτωση σε καλλιέργειες βάμβακος, εκτάσεως 10.000 περίπου στρεμμάτων και με ποσοστό ζημιάς, από 10-50%. 

Γίνεται αντιληπτό ότι η προκληθείσα συνολική ζημιά  φέρνει σε  τραγική θέση  τους ζημιωθέντες καλλιεργητές  των περιοχών αναφοράς, καθόσον οι καλλιέργειες βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής ,με υψηλό καλλιεργητικό κόστος, διαταράσσοντας τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό και για το λόγο αυτό η έγκαιρη ανακούφιση τους θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός της περιόδου κρίσης που διανύουμε.

Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες που αφορούν στην έγκαιρη καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών αλλά και στην καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων.


                                                                                                         Με εκτίμηση
                                                                                                           
                                                                                                             
                                                                                            Σταμάτης Καπελέρης
                                                                                             Αντιπεριφερειάρχης