Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012

Προχωράει σε κρίσεις προϊσταμένων ο δήμος όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας.Στο δήμο Ρόδου.