Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΑΕΔ: Η ανεργία αυξήθηκε κατά 13,52% σε ένα χρόνο


Eλάχιστα μειωμένος κατά 0,99% ήταν τον Αύγουστο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων σε σχέση με τον Ιούλιο, σε 787.035 άτομα, αλλά αυξημένος κατά 13,52% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, σύμφωνα με  στοιχεία του ΟΑΕΔ. Πάνω από 450 χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν άνεργοι περισσότερο από ένα χρόνο.  Ειδικότερα, από τους 787.035 ανέργους οι 324.876 είναι άνδρες (ποσοστό 41,28%) και 462.159 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,72%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μείωση κατά -0,99% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 63,64% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 26,69% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,67%.  
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 46,62% των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 33,89%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 18,39% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,10%.  
Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,77% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,69% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,54%. 
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 201.758 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 14.485 άτομα, ποσοστό 7,73% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 84,68% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 6,96% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, το 3,98% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγγέλματα, το 2,02% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 1,91% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά) και το 0,46% είναι λοιποί επιδοτούμενοι.
 Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 56.778, μειωμένες κατά -37,46% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (90.791) και αυξημένες κατά 12,56% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011 (50.443). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 17.100 (μειωμένες κατά -27,39% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -1,71% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 19.725 (μειωμένες κατά -34,07% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 5,38% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 22.131 (μειωμένες κατά -4,57% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -1,92% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 36.825, το 53,56% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -31,13% από τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο (53.469) και αυξημένο κατά 1,96% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011 (36.116).

Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά -2.178 θέσεις εργασίας, έναντι 14.131 τον Ιούλιο και -8.237 τον Αύγουστο του 2011.http://www.newsbomb.gr