Σάββατο 4 Αυγούστου 2012

Η ληστεία…… της Αγροτικής  
             Η παραχώρηση της Αγροτικής Τράπεζας στον όμιλο της Πειραιώς του κ. Σάλλα, είναι μόνο η αρχή, η πρόγευση για το μεγάλο φαγοπότι, είναι το πρώτο μεγάλο δώρο της κυβέρνησης στην εγχώρια διαπλοκή και ακολουθούν τα επόμενα. Η Τράπεζα Πειραιώς  θα αποκτήσει άνευ ουσιαστικού τιμήματος την ΑΤΕ.  Η  πτωχευμένη τραπεζοκρατία, διαμοιράζει ερήμην  του λαού, τα ιμάτια της ελληνικής οικονομίας και του δημόσιου πλούτου.

Απεφάσισαν με συνοπτικές διαδικασίες,  τη διάλυση μιας ιστορικής Τράπεζας συνδεδεμένης με την πορεία και τις  τύχες ολόκληρου του αγροτικού κόσμου και της εν γένει πρωτογενούς παραγωγής.
 Ένας ιδιώτης θα ελέγχει το σύνολο σχεδόν της γεωργικής δραστηριότητας, θα ελέγχει ως ιδιοκτήτης το 40% του εγγείου κεφαλαίου της χώρας, το οποίο είναι υποθηκευμένο σ' αυτήν και μπορεί να "κατευθύνει" σε μορφές παραγωγής, οι οποίες μπορεί συμφέρουν τους "επενδυτές" της τράπεζας να μη συμφέρουν τον ελληνικό λαό και να κινδυνεύουν άμεσα όχι μόνο δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες αγρότες και η γη τους αλλά και πάρα πολλές  μικρές, μεσαίες συνεταιριστικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, αλιευτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας καθώς και οι τεράστιας σημασίας και αξίας θυγατρικές και συνδεδεμένες με την ΑΤΕ συνεταιριστικές επιχειρήσεις όπως η ΔΩΔΩΝΗ, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης , η ΣΕΚΑΠ κλπ οδεύουν προς το Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας,  για ξεπούλημα ή  κλείσιμο, αφήνοντας στο δρόμο πολλές χιλιάδες εργαζόμενους και τους παραγωγούς στον "αέρα"!
Και βέβαια δεν θα ήταν δυνατόν  οι εργαζόμενοι στην  ΑΤΕ παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις για διατήρηση των θέσεων εργασίας να μην υποστούν και αυτοί τις συνέπειες του μεγάλου αυτού deal, στο αμφίβολο νέο  εργασιακό περιβάλλον, αφού μετά την ανάκληση της άδειας της Τράπεζας λύνονται αυτόματα οι υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας.
Ο  ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ δεν θα επιτρέψει να συντελεσθεί το μείζον έγκλημα που επιχειρείται σε βάρος της Αγροτικής Τράπεζας και την άνευ όρων παράδοση της περιουσίας του ελληνικού λαού. δεν  αναγνωρίζει τη  «δωρεά» και θα ανατρέψει  την εκποίησή της.
Η Αγροτική πρέπει να παραμείνει υπό τον έλεγχο του κράτους γιατί είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του αγροτικού τομέα αφού έχει πάνω από 70% των συνολικών χορηγήσεων στον τομέα αυτό, αποτελεί εργαλείο για τον προσανατολισμό της αγροτικής παραγωγής, για αναπτυξιακή πολιτική και εφαρμογή επενδυτικών προγραμμάτων και αποτελεί παράγοντα διαφύλαξης των διατροφικών αναγκών του ελληνικού λαού.
 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ