Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012

«Προσπαθούμε με ψηλά το κεφάλι να βγούμε από το τούνελ»
Μοίρασμα/Αποστολή/Αποθήκευση αυτής της σελίδας
«Παρά τις «εξωγενείς» δυσκολίες προσπαθούμε με ψηλά το κεφάλι να βγούμε από το τούνελ και να οργανώσουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά την καθημερινότητα των δημοτών. Αισιοδοξώ ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει απτά αποτελέσματα στο αμέσως επόμενο διάστημα».
Στις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Δήμο Ρόδου για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών αναφέρεται μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στη «δ» ο γραμματέας του Δήμου Ρόδου κ. Παύλος Τσίπρας. 
Με αφορμή την ένταση που δημιουργήθηκε για τις άδειες που χορηγήθηκαν για τη λειτουργία καντινών και σε μικροπωλητές ο κ. Τσίπρας τονίζει, πως ο Δήμος Ρόδου κινήθηκε στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος.
«Εκείνο το κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να υπάρξει και αυστηροποίηση της σχετικής νομοθεσίας είναι στους παραβαίνοντες την κείμενη νομοθεσία που λειτουργούν δηλαδή χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ή με τροποποίηση των όρων της άδειας λειτουργίας τους. Εδώ απαιτείται άμεση θεσμική παρέμβαση σε κεντρικό επίπεδο με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης», εξηγεί ο κ. Τσίπρας.
Η συνέντευξη του γραμματέα του Δήμου Ρόδου κ. Παύλου Τσίπρα, αναλυτικά:
• Πώς αποτιμάτε το έργο της δημοτικής αρχής μέχρι τώρα καθώς υπάρχει διάχυτη η αίσθηση πως δεν έχουν γίνει αρκετά πράγματα;
Σε μια αντικειμενικά δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και ιδιαίτερα για την τοπική αυτοδιοίκηση θα έλεγα ότι ο βαθμός που λαμβάνει ο Δήμος Ρόδου είναι θεωρείται ικανοποιητικός. Υπήρξαν πράγματα που πήγαμε καλά (οργανωτικά - διοικητικά, σημαντική αύξηση στην ένταξη έργων, ομαλή ενσωμάτωση πολλών νέων αρμοδιοτήτων κ.ά.) και άλλα στα οποία δεν τα καταφέραμε το ίδιο ικανοποιητικά (καθημερινότητα, έλεγχος της παραβατικότητας σε τομείς αρμοδιότητας του Δήμου). Όμως, όταν τα πάντα γύρω μας καταρρέουν θα έλεγα ότι - με μείωση περίπου 50% των τακτικών εσόδων των ΟΤΑ - οι μισοί καποδιστριακοί δήμοι του νησιού σήμερα θα έκαναν «στάση πληρωμών» σε τρίτους και στο προσωπικό, τα πράγματα δηλαδή θα ήταν παρασάγγας χειρότερα και αυτό είναι πανθομολογούμενο από όσους γνωρίζουν πραγματικά την αυτοδιοίκηση στην περιοχή. Παρ' όλες λοιπόν αυτές τις «εξωγενείς» δυσκολίες προσπαθούμε με ψηλά το κεφάλι να βγούμε από το τούνελ και να οργανώσουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά την καθημερινότητα των δημοτών ούτως ώστε να αντιληφθούν ότι πράγματι κάτι αλλάζει στον δήμο προς το καλύτερο. Αισιοδοξώ ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει απτά αποτελέσματα στο αμέσως επόμενο διάστημα.
• Στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έγιναν καταγγελίες για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τους υδρονομείς. Έγιναν αυτά που έπρεπε;
Αναφορικά με τις καταγγελίες για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την πρόσφατη πρόσληψη δέκα υδρονομέων άρδευσης σας υπενθυμίζω ότι, με το άρθρο 211 του ν. 3584/07 επανήλθαν οι διατάξεις του από 28.3/15.4.1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α'), για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στους Ο.Τ.Α.. Συγκεκριμένα με το άρθρο 211 του ν. 3854/07 ορίστηκαν τα εξής: « Η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στους Ο.Τ.Α. διέπεται, αποκλειστικώς, από τις ειδικές ρυθμίσεις του από 28.3/15.4.1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α'), όπως ισχύει. Η πρόσληψη του προσωπικού του παρόντος άρθρου δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει, και ενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν».
Δηλαδή με απλά λόγια για να γίνουν κατανοητά και από τους αναγνώστες σας, υδρονομείς προσλαμβάνονται άτομα που γνωρίζουν τα αρδευτικά δίκτυα, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες των καλλιεργειών και δεν εμπίπτουν σε γενικότερες απαγορεύσεις του νόμου. Όλα αυτά τηρήθηκαν πιστά από την επιτροπή που συνέταξε τους πίνακες επιλεγέντων και δόθηκαν στις δημοτικές ενότητες για να πέσουν στη μάχη της καθημερινότητας.

• Ήταν στη σωστή κατεύθυνση οι κινήσεις για την ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, καθώς η λειτουργία της εταιρείας είναι ακόμη στον αέρα;
Σε μία περίοδο όπου το πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον δεν βοηθά στη λειτουργία αυτών των εταιρειών καταφέραμε πέρυσι να λειτουργήσουμε την ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ υλοποιώντας πρόγραμμα περιβαλλοντικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). Φέτος όπως και πέρυσι σε πρώτο βαθμό έχουμε την απόρριψη του σχετικού προγράμματος και την έμμεση αμφισβήτηση της ερμηνείας της πιο πάνω διάταξης. Ευελπιστώ ότι σε δεύτερο βαθμό θα δοθεί λύση για να συνεχίσει το σημαντικότατο έργο της η εταιρεία η οποία αποτελεί πρότυπο και παράδειγμα για πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμαρχος Ρόδου ζήτησε να συνδράμουν όλοι οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου και ιδιαίτερα οι βουλευτές οι οποίοι θα πρέπει να αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να υπάρξει προσθήκη ειδικής διάταξης στο Πρόγραμμα Καλλικράτης και να επιλυθεί το ζήτημα οριστικά και αμετάκλητα.
• Η δημοτική αρχή έχει δεχθεί μεγάλη κριτική και για τους χειρισμούς της στο θέμα της χορήγησης αδειών στους μικροπωλητές. Είναι ζήτημα λαθών και μη σωστής ενημέρωσης ή όχι;
Επειδή υπάρχει μεγάλη σύγχυση για το καθεστώς που επικρατεί στους μικροπωλητές θα ήθελα να σας ενημερώσω με τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 14 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/ 02.02.2012 τεύχος Α'):
"1. Ο ανώτατος αριθμός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών καθορίζεται ετησίως για το επόμενο ημερολογιακό έτος, ως εξής:α) Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Β', με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, μετά από γνώμη των κατά τόπον αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων της Περιφέρειάς του. Η γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων υποβάλλεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του ιδίου έτους.
Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Με την ίδια απόφαση ο καθοριζόμενος αριθμός των υπό χορήγηση αδειών κατανέμεται, ανά κατηγορία, στους οικείους Δήμους.
Συνεπώς, ο Δήμος δεν έχει πλέον την αρμοδιότητα της τελικής απόφασης καθορισμού του ανώτατου αριθμού των αδειών, όπως ίσχυε μέχρι το 2011, αλλά παρέχει γνώμη προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να λάβει αυτός τη σχετική απόφαση. Έγινε δηλ. από φέτος µεταφορά της αρµοδιότητας καθορισµού του ανώτατου αριθµού αδειών υπαίθριου εµπορίου από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση, ενώ προβλέπεται γνωµοδότηση των κατά τόπον αρµόδιων δηµοτικών συµβουλίων για τον αριθµό των ανά κατηγορία χορηγούµενων αδειών.
Στα πλαίσια αυτά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών έχει οργανωθεί μια νεοσύστατη Διεύθυνση Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας με τον πρόσφατα ψηφισθέντα ΟΕΥ του Δήμου Ρόδου στην οποία Διεύθυνση παράγεται σημαντικότατο έργο και δίνονται άδειες με διαφανείς διαδικασίες μόνο όπου και όποτε προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Εκείνο το κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να υπάρξει και αυστηροποίηση της σχετικής νομοθεσίας είναι στους παραβαίνοντες την κείμενη νομοθεσία που λειτουργούν δηλαδή χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ή με τροποποίηση των όρων της άδειας λειτουργίας τους. Εδώ απαιτείται άμεση θεσμική παρέμβαση σε κεντρικό επίπεδο με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης.
• Θεωρείτε πως υπάρχουν τομείς που χρήζουν βελτίωσης όπως για παράδειγμα αυτός της καθημερινότητας;
Είναι βέβαιο ότι χρειάζεται βελτίωση στην καθημερινότητα, στην εικόνα της πόλης και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το αγνοούμε γιατί είναι η βιτρίνα της κάθε δημοτικής αρχής. Σίγουρα υπάρχουν πολλές δικαιολογίες (έλλειψη πόρων, χαλασμένα μηχανήματα, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις σε θέματα προμηθειών, αδυναμία μέχρι πρόσφατα απασχόλησης προσωπικού υπερωριακά και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και εκλογική απαγόρευση πρόσληψης εποχικού προσωπικού ανταποδοτικών θέσεων εργασίας κ.ά), οι οποίες δεν μας βοήθησαν να πράξουμε αυτά που σχεδιάσαμε έγκαιρα. Ο διαγωνισμός με τον ιδιώτη δεν είχε την πρόοδο που επιθυμούσαμε και αυτό το γεγονός συνέτεινε στην επιδείνωση της εικόνας της καθημερινότητας. Όλα αυτά όμως δείχνουν να αλλάζουν σταδιακά μετά την πρόσληψη του προσωπικού της κοινωφελούς εργασίας και την επικείμενη προκήρυξη των 95 ανταποδοτικών θέσεων που θα απασχοληθούν κυρίως στην καθαριότητα του νησιού. Πάντως ενέργειες όπως προσφυγές κατά αποφάσεων που αφορούν την καθημερινότητα του νησιού με τοπικιστικές αιτιάσεις άνευ λόγου και σημασίας για τους δημότες δεν βοηθούν προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.
• Σε επίπεδο διοίκησης έγιναν όλα όσα σχεδιάστηκαν ή πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά βήματα;
Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του νέου Δήμου βάσει των απαιτήσεων του νέου θεσμικού πλαισίου, αλλά και τις δυσκολίες που σήμαινε η συνένωση των επιμέρους υπηρεσιών, νομικών προσώπων κ.λ.π. παρουσίασε μεγάλο φόρτο εργασιών με αρκετές δυσκολίες στη διεκπεραίωση των πολλών επιμέρους διαδικαστικών θεμάτων. Μεγάλος αριθμός πολύπλοκων διαδικαστικών και διοικητικών θεμάτων έπρεπε να διεκπεραιωθούν μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου σε πολύ περιορισμένα χρονικά όρια. Συγκροτήθηκαν όλες οι απαραίτητες επιτροπές, τα νέα όργανα και διάφορες ομάδες εργασίας ενώ έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για τη συγχώνευση ή κατάργηση των Νομικών προσώπων των πρώην Δήμων.
Οι Υπηρεσίες του Δήμου οργανώθηκαν μέσω του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που συντάχθηκε από στελέχη του, βάσει των νέων αναγκών και απαιτήσεων. Δημιουργήθηκαν και οργανώθηκαν νέες Διευθύνσεις και Τμήματα για την άσκηση των μεταβιβασθέντων αρμοδιοτήτων. Καταγράφηκε λεπτομερώς το σύνολο του προσωπικού και τοποθετήθηκε σε κατάλληλες θέσεις για την καλύτερη αξιοποίησή του, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σημαντικές εργασίες ή μελέτες - όπως η σύνταξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου 2012-2014 - που μέχρι τώρα υλοποιούνταν μέσω αναθέσεων εκπονήθηκαν από το προσωπικό του Δήμου με άρτιο τρόπο χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση για τους δημότες.
Επομένως, όπως διαπιστώνετε, όλα έγιναν έγκαιρα και πάντοτε πιο γρήγορα από τους περισσότερους δήμους της χώρας. Το μόνο θεσμικό όργανο το οποίο δεν λειτουργεί στον δήμο είναι ο «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» για τον οποίο θεσμό δεν υπήρξε σύγκλιση της μείζονος μειοψηφίας στο πρόσωπο που προτάθηκε από την πλειοψηφία.
• Με αφορμή την λογοδοσία της δημοτικής αρχής πριν από λίγο καιρό ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες;
Ο Δήμος Ρόδου είναι από τους πρώτους Δήμους της χώρας που εκπόνησε, αξιοποιώντας το δικό του επιστημονικό προσωπικό, το τριετές πρόγραμμα δράσης με άξονες προτεραιότητας. Αυτοί οι άξονες που ταυτόχρονα αποτελούν και προτεραιότητες της δημοτικής αρχής είναι οι εξής:
Άξονας 1: Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Άξονας 2: Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και των Υπηρεσιών Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Άξονας 3: Τοπική Ανάπτυξη - Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης
Άξονας 4: Βελτίωση της Διοικητικής - Παραγωγικής Ικανότητας του Δήμου
• Αποτελεί μονόδρομο η νομοθετική ρύθμιση για την ΕΤΑΙ ΠΡΟΦΥΚΑ για να αποφεύγονται κάθε χρόνο οι παλινωδίες;
Όπως προείπα είναι απολύτως αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση με ειδική αναφορά στη δυνατότητα των ΟΤΑ να συμπράττουν σε αυτούς τους τομείς, δηλαδή της περιβαλλοντικής προστασίας και όχι μόνο, με εταιρείες όπως η ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ οι οποίες έχουν σημαντικό και αναγνωρισμένο από όλους έργο, ιδιαίτερα στην τοπική μας κοινωνία. Εξάλλου είναι άδικο για τους εργαζόμενους πρώτα απ' όλα να εργάζονται εθελοντικά σε δωδεκάμηνη βάση, να προστρέχουν σε κάθε δύσκολη στιγμή για την τοπική κοινωνία και να βιώνουν ένα παρατεταμένο εργασιακό άγχος το οποίο κάποια στιγμή θα αρχίσει να μειώνει την αποτελεσματικότητά τους.
• Έγιναν σωστοί χειρισμοί, θεωρείτε, στο θέμα των προσλήψεων του προσωπικού στο Δήμο Ρόδου;
Απολύτως. Να θυμίσω στους αναγνώστες σας ότι ο Δήμος Ρόδου είχε έγκαιρα εξετάσει και λάβει αποφάσεις για όλα τα εναλλακτικά σενάρια που αφορούσαν την πρόσληψη προσωπικού. Ενδεικτικά μόνο αναφέρω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου έλαβε απόφαση υποβολής αιτήματος για το προσωπικό ανταποδοτικών θέσεων εργασίας στις 1/2/2012 (αρ. απόφασης 46/2012) και για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης από τις 30/3/2012 (αρ. απόφασης 209/2012). Το ίδιο έγινε έγκαιρα και για άλλες κατηγορίες προσωπικού. Όμως λόγω της εκλογικής απαγόρευσης που ίσχυσε από τις 11 Απριλίου 2012 και μέχρι την πρόσφατη συγκρότηση κυβέρνησης λόγω της παρατεταμένης εκλογικής περιόδου ήταν αδύνατο να προσληφθεί εποχιακό προσωπικό για να συνδράμει - όπως γινόταν κάθε χρόνο - στους τομείς καθημερινότητας του δήμου. Αυτό παρότι το καταγγείλαμε έγκαιρα μας πήγε πίσω και πρέπει η νέα κυβέρνηση να ρυθμίσει νομοθετικά το θέμα της άρσης της εκλογικής απαγόρευσης γιατί έβλαψε σημαντικά όλους τους ΟΤΑ της χώρας.
• Τι θα πρέπει να κάνει η νέα κυβέρνηση για να στηρίξει τους ΟΤΑ όλης της χώρας;
Η κυβέρνηση θα πρέπει να σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα σε ορίζοντα πενταετίας που στόχο θα έχει να μειώσει το κεντρικό κράτος και τα υπουργεία στην απόλυτα επιτελική λειτουργία τους και να αυξήσει την περιφερειακή - τοπική συμμετοχή και γενικότερα την αυτοδιοίκηση. Στο σχέδιο αυτό που θα εκπονήσει επιβάλλεται να γίνεται σταδιακή μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων με αυστηρά χρονοδιαγράμματα από το κεντρικό κράτος στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Χωρίς το ένα δεν μπορεί να γίνεται το άλλο γιατί τότε το κράτος θα υπονομεύει την διαδικασία μετάβασης στην αυτοδιαχείριση των τοπικών/περιφερειακών υποθέσεων. Χωρίς να αναλύσω περισσότερο αυτή την πρόταση πρέπει να υπάρξουν επιπλέον δύο αναγκαία προαπαιτούμενα: το πρώτο είναι ένα σταθερό θεσμικό περιβάλλον που να διέπει την λειτουργία των ΟΤΑ της χώρας και το δεύτερο ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον και εξασφαλισμένη τακτική χρηματοδότηση των ΟΤΑ. Χωρίς αυτά τα προαπαιτούμενα οποιοδήποτε ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης της κυβέρνησης θα αποτελεί ένα ακόμα ανώφελο σχέδιο επί χάρτου.