Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012

Ανακοίνωση σημαντικών παρεμβάσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχο Περγαντά    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                          Λαμία  12 -07-2012Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχος Περγαντάς στα πλαίσια επίσκεψης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας αναφέρθηκε στην πορεία των έργων του ΕΣΠΑ, που υλοποιούνται τόσο στην πόλη της Θήβας όσο και στην  Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, γενικότερα.
Αναλυτικότερα, επεσήμανε: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναγνωρίζοντας τον πρωταρχικό ρόλο του  Αρχαιολογικού Μουσείου της Θήβας στην ανάδειξη της διαχρονικότητας του Πολιτισμού της πόλης της Θήβας, αλλά και γενικότερα όλης της Βοιωτίας χρηματοδοτεί το έργο της Β΄ Φάσης επανέκθεσης προϊστορικών - κλασικών και Βυζαντινών αρχαιοτήτων, προϋπολογισμού 4,2 εκ €. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση, που θα αναβαθμίσει τη συνολική λειτουργία και εικόνα του Μουσείου, ενισχύοντας μ’ αυτό τον τρόπο την ελκυστικότητά του. Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Την ίδια ώρα, στα πλαίσια του εμπεριστατωμένου σχεδιασμού μας για τον εμπλουτισμό της πολιτιστικής ταυτότητας της Βοιωτίας, υλοποιούνται τρεις (3) ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις αποκατάστασης μνημείων, του πύργου Σαιντ Ομέρ στη Θήβα (Π/Υ 300 χιλ. €), του ναού Αγίου Γεωργίου στο Ακραίφνιο (Π/Υ 400 χιλ. €) και του ναού Αγίου Σώζοντα Ορχομενού (Π/Υ 150 χιλ. €).
Πέραν ωστόσο αυτών των πολιτιστικών έργων, στη Βοιωτία υλοποιούνται έργα σε όλους τους τομείς. Πιο συγκεκριμένα:
Στον τομέα των μεταφορών κατασκευάζονται με γρήγορους ρυθμούς, μέσω του ΕΣΠΑ, δύο (2) πολύ σημαντικοί δρόμοι, που αποτελούν χρόνιο αίτημα των κατοίκων της Βοιωτίας και αναμένεται να βελτιώσουν αισθητά εθνικό και τοπικό οδικό δίκτυο, και αναφέρομαι  στο δρόμο “Θήβας - Λιβαδειάς από χ.θ. 9 + 900 έως χ.θ. 11 + 600”, προϋπολογισμού 7,2 εκ. €  και στον οδικό άξονα “Κανάβαρι - Διασταύρωση Θεσπιών -  Δόμβραινα (Κορύνη) - Θίσβη - Πρόδρομος (με παράκαμψη Δόμβραινας)”, προϋπολογισμού 35,1 εκ. €. Επιπλέον, το οδικό έργο “Νεοχωράκι – Τανάγρα από χ.θ 3.300 έως χ.θ. 7.800 (κατασκευή)”, προϋπολογισμού 6,5 εκ. € βρίσκεται σε στάδιο υπογραφής σύμβασης, ενώ είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός (αξιολόγηση ενδιαφερομένων) για την ανάθεση της μελέτης “Οδός Δερβενοχώρια – όρια Νομού προς Ελευσίνα”, προεκτιμώμενης αμοιβής 614 χιλ. €.
Οσον αφορά στο έργο  “Ανατολική παράκαμψη Θήβας” προϋπολογισμού 13 εκατ € το οποίο συνδέει την Πάλαια Εθνική οδό Θήβας – Χαλκίδα  με την ΠΕΟ3 Θήβα – Ελευσίνα   παρακάμπτοντας ανατολικά τη πόλη της Θήβας ολοκληρώνεται η μελέτη. 
Στον πρωτογενή τομέα, πρόκειται να ενταχθεί άμεσα, στο Πρόγραμμα “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”, το έργο “Αρδευτικό Λιβαδειάς”, προϋπολογισμού 10 εκ. €.
Επίσης, στον τομέα των υδρεύσεων εξελίσσονται ομαλά τρία (3) έργα προϋπολογισμού 5,8 εκ. € (δίκτυο Λιβαδειάς, δίκτυο Ορχομενού και δίκτυο Νεοχωρακίου και Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων με αναβάθμιση - προσθήκη νέας μονάδας διύλισης στα υφιστάμενα διυλιστήρια), ενώ άλλα τρία (3) έργα (δίκτυο Τανάγρας, δίκτυο Αντίκυρας και τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός δικτύου Ορχομενού), προϋπολογισμού 3,1 εκ € πρόκειται να συμβασιοποιηθούν άμεσα.
Παράλληλα, στον τομέα των αποχετεύσεων υλοποιείται το έργο: «Δίκτυα και έργα αποχέτευσης Δήμου Λιβαδειάς», προϋπολογισμού 1,2 εκ. €.
Στον τομέα της διαχείρισης οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων έχει ολοκληρωθεί το έργο της προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας, προϋπολογισμού 2 εκ. €, ενώ έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ τέσσερα (4) ακόμη έργα, προϋπολογισμού 5,4 εκ. €, οι συμβάσεις των οποίων πρόκειται να αναληφθούν άμεσα. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα: Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ Δ.Ε. Θίσβης Δήμου Θηβαίων, προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας, αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Τουρμπάκι κοινότητας Κυριακίου και Δ.Δ. Παρορίου και επέκταση και αναβάθμιση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Θήβας.
Στον τομέα χωροταξίας έχουν ενταχθεί τέσσερα (4) έργα συνολικού προϋπολογισμού 713 χιλ. € και συγκεκριμένα το ΓΠΣ Κυριακίου και τα ΣΧΟΟΑΠ Χαιρώνειας, Πλαταιών και Θεσπιέων.
Επιπλέον, χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ πέντε (5) έργα αστικών αναπλάσεων, τα οποία με την ολοκλήρωσή τους θα αναβαθμίσουν την αισθητική και την προσβασιμότητα των δύο μεγάλων πόλεων της Βοιωτίας, της Θήβας και της Λιβαδειάς. Αναλυτικότερα το έργο “Κατασκευή οδού Αισχύλου από ποταμό Έρκυνα έως οδό Φίλωνος”, προϋπολογισμού 635 χιλ. € βρίσκεται σε φάση κατασκευής, ενώ τέσσερα (4) έργα, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκ. € αναμένεται να συμβασιοποιηθούν άμεσα (Κατασκευή οδού Ρούμελης από Χαιρώνειας έως οδό Αγ. Αθανασίου - Λιβαδειά, Ύδρευση και όμβρια στην οδό Ρούμελης – Λιβαδειά, Ανάπλαση πεζοδρομίου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων και Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων οδών (Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου και Φίλωνος)).
Παράλληλα, στον τομέα της εκπαίδευσης βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης έξι (6) έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκ. € (Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσες διδασκαλίας στο Δ.Δ. Μαυρομματίου, 2ο Νηπιαγωγείο Αλιάρτου, 1ο και 3ο Νηπιαγωγείο Ορχομενού, 1ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 3ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς, τέσσερις (4) νέες αίθουσες στο 1ο Λύκειο Λιβαδειάς).
Επίσης, στον τομέα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας έχουν ενταχθεί δύο (2) έργα συνολικού προϋπολογισμού 9,8 εκ. € και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας και στη δημιουργία Κέντρου γεροντολογίας και προνοιακής υποστήριξης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο Δήλεσι Βοιωτίας.
Επιπλέον, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στηρίζοντας την αδιαμφισβήτητη δυναμική και τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των εναλλακτικών μορφών τουρισμού   έχει εντάξει στο Πρόγραμμα δύο (2) σημαντικές παρεμβάσεις πολιτιστικού τουρισμού (Ανάδειξη και αξιοποίηση ιστορικών χώρων οικισμού Χαιρώνειας - Διαμόρφωση μονοπατιού και αποκατάσταση – στερέωση Τρίχινου γεφυριού) συνολικού προϋπολογισμού 1 εκ. €.