Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Λαμία ,   19 Ιουλίου,  2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΆΡΘΡΟ 165 ΤΟΥ Ν.3852/2010                                         
                                                                                 
                                                                                                                       Συνεδρίαση 7η

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις  23 Ιουλίου  2012, ημέρα Δευτέρα  και           ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο : Εισήγηση για την παραχώρηση κατά χρήση κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας στο Δήμο Καρπενησίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης  κ. Καραμπάς Βασίλειος.

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση του Σταδίου αποτύπωσης – Κτηματογράφησης της μελέτης του έργου:             «Εκούσιος Αναδασμός Αγροκτήματος Σφάκας (4.100 στρέμματα περίπου)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας                           κ. Ρίζος Δημήτριος.

ΘΕΜΑ  3ο: Θεώρηση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.Α εδ.4 του Π.Δ.51/2006 όπως ισχύει.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.  κ. Οικονόμου Ευγενία.

ΘΕΜΑ  4ο: Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.Ε του Π.Δ.51/2006 όπως ισχύει.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.  κ. Οικονόμου Ευγενία.

ΘΕΜΑ  5ο: Τοποθέτηση πωλητών στις Λαϊκές αγορές των Δήμων Ερέτριας και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας   κ. Γιαννάκος Δημήτριος.


ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β΄ τριμήνου έτους 2012 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού  Π.Σ.Ε. κ. Κύρκος Βασίλειος.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2012 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού  Π.Σ.Ε. κ. Κύρκος Βασίλειος.

ΘΕΜΑ  8ο :Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Μελέτη κατασκευής κατά τμήματα της οδού Θήβας – Λιβαδειάς – Δελφών. Τμήμα Παράκαμψη Αλιάρτου».   
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. κ. Παπαναστασίου Αναστάσιος.

ΘΕΜΑ  9ο : Χορήγηση Παράτασης συμβατικής προθεσμίας της μελέτης : «Μελέτη κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Ηράκλειας», προεκτιμώμενης αμοιβής 134.899,02 (χωρίς Φ.Π.Α.), αναδόχου « Σύμπραξη :Μελετητών  «Αφραταίος Χαράλαμπος – Κουϊνης Ιωάννης – Σταμάτης Παναγιώτης – Σιακοβέλλης Πασχάλης – Μαμάτση Χριστίνα».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η  Προϊσταμένη  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Φθιώτιδας κ. Τσιβελέκη Ευθυμία.

ΘΕΜΑ 10ο : Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της μελέτης : « Παράλληλα έργα Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων» αναδόχου, «Σύμπραξη: Μελετητών                    Γεωαπεικόνιση Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών & Γεωπληροφορικής Α.Ε.- Κανελόπουλος Δημ. – Μπαχλαβά Σοφία».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η  Προϊσταμένη  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Φθιώτιδας κ. Τσιβελέκη Ευθυμία.

ΘΕΜΑ 11ο  :Α) Έγκριση της μελέτης με τίτλο :  « Στατική Μελέτη ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού των κτιρίων του 1ου και 2ου ΤΕΕ-ΙΕΚ Θήβας»,  προεκτιμώμενης αμοιβής 358.341,93 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου «Λιόντος και Συνεργάτες ΕΠΕ».
Β) Έγκριση της μελέτης με τίτλο : «Συμπληρωματική Μελέτη ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού των κτιρίων του 1ου και 2ου ΤΕΕ-ΙΕΚ Θήβας», συμβατικής αμοιβής 81.488,79 € (με Φ.Π.Α.), χρήσης 2011.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας κ.Μαριγούδης Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 12ο :  «Έγκριση 3ης Τροποποίησης Περιφερειακού  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από  πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π), έτους 2012»
(αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Εύβοιας, Φωκίδας, Ευρυτανίας)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.                            κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση 1ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις ΣΑΕ 047/6 (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.), για το έτος 2012»
(αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Εύβοιας, Φωκίδας, Βοιωτίας)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.                                 κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.

ΘΕΜΑ  14ο :  «Έγκριση 2ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από  πιστώσεις Τόκων, έτους 2012»
(αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Εύβοιας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.                                 κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.

ΘΕΜΑ  15ο :   «Τροποποιήση πιστώσεων έργων του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι της ΣΑΕΠ 056/3 (σύμφωνα με τον έλεγχο ολοκλήρωσης περιόδου 2002-2009)»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.                                 κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.

ΘΕΜΑ  16ο : «Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων & προϋπολογισμών έργων της ΣΑΕΠ 056/8 και της ΣΑΝΑ 011/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012 »
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.                                 κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.

ΘΕΜΑ 17ο  : «Έγκριση :α) κατάρτισης νέας Συλλογικής Απόφασης Μελετών (ΣΑΜΠ 766) και β) τροποποίησης της Συλλογικής Απόφασης Έργων  ΣΑΕΠ 766 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012, στα πλαίσια χρηματοδότησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.                                 κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.

ΘΕΜΑ 18ο : «Έγκριση χρηματοδότησης υποέργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.                                 κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.

ΘΕΜΑ 19ο  :  Έγκριση Τροποποίησης πιστώσεων μελετών της συλλογικής απόφασης ΣΑΜΠ 056/3.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.                                 κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.

ΘΕΜΑ 20ο :  Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Εποπτικό Συμβούλιο της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 31 του καταστατικού της εταιρείας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο  Πρόεδρος της Φθιωτικής Αναπτυξιακής  κ. Ντάνος Γρηγόριος.

ΘΕΜΑ 21ο :  Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  κ. Στάϊκος Θωμάς.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                                                          ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ