Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

-ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ


Λαμία  26 -05-2012
                  
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκε και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ το έργο ύδρευσης του Δήμου Ορχομενού με τίτλο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας του εξωτερικού υδραγωγείου – τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός», συνολικού προϋπολογισμού 721.575 €.


Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά, η απόφαση ένταξης του έργου αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Ορχομενού, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και πρόκειται να υλοποιηθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ορχομενού.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 721.575 €, περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων και δεξαμενών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ορχομενού, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του εξοπλισμού. Συγκεκριμένα προβλέπεται :
Η ανακαίνιση των οικίσκων στα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές για την αναβάθμιση των χώρων από υγειονομικής άποψης, η τοποθέτηση αισθητηρίων οργάνων για τη μέτρηση των υδραυλικών και των ηλεκτρικών παραμέτρων, η τοποθέτηση συστημάτων χλωρίωσης για τη σωστή απολύμανση του πόσιμου νερού, η τοποθέτηση συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση του εξωτερικού υδραγωγείου, η τοποθέτηση αντικεραυνικού συστήματος για την προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και η τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας.

Το έργο αφορά το σύνολο του Δήμου Ορχομενού  και χωροθετείται : Στο Δημαρχείο της πόλης όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα παρακολούθησης του δικτύου (τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός), στην 1η και 2η υδρογεώτρηση Ορχομενού, στις υδρογεωτρήσεις Αγίου Δημητρίου και Αγίου Σπυρίδωνα, στη δεξαμενή Ορχομενού, στην υδρογεώτρηση και στη δεξαμενή Διονύσου, στις 1η και 2η υδρογεώτρηση, καθώς και στη δεξαμενή Παύλου, στην υδρογεώτρηση και στη δεξαμενή Πύργου, στην υδρογεώτρηση και στη δεξαμενή Στροβικίου, στις 1η και 2η υδρογεωτρήσεις καθώς και στις δεξαμενές Κάστρου, στις 1η, 2η και ΕΥΔΑΠ υδρογεωτρήσεις καθώς και στη δεξαμενή Ακραιφνίου, στις 1η και 2η υδρογεώτρηση, στο αντλιοστάσιο και στη δεξαμενή Κοκκίνου.

Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια ευρεία και σημαντική παρέμβαση, που διασφαλίζει την ποιότητα του πόσιμου νερού και της δημόσιας υγείας, με σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου.
Είναι εξίσου προφανές ότι το Περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ αξιοποιείται διαρκώς, χρηματοδοτώντας ώριμες προτάσεις, έτσι ώστε να υλοποιούνται έργα αναγκαία και χρήσιμα για τη Στερεά Ελλάδα και τους πολίτες.