Τρίτη 10 Απριλίου 2012

εντάχθηκαν στο Περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έργα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας συνολικού προϋπολογισμού 4.297.451 €.


Λαμία  10 -04-2012
   
                                         Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά, εντάχθηκαν στο Περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έργα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας συνολικού προϋπολογισμού 4.297.451 €.


Σε ρυθμούς πλήρους ενεργοποίησης κινείται το Περιφερειακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Στερεάς Ελλάδας, καθώς ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς υπέγραψε πρόσφατα τις εντάξεις πέντε νέων έργων περιβάλλοντος, που χρηματοδοτούνται με συνολικό προϋπολογισμό 4.297.451 €. Συγκεκριμένα πρόκειται για έργα που εμπίπτουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες και ειδικότερα :

Στη διαχείριση απορριμμάτων όπου εντάσσονται τα έργα :
Ø      «Επέκταση και αναβάθμιση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Θήβας», προϋπολογισμού 1.833.306 €, με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητας και τη βελτίωση των υποδομών του ΧΥΤΑ, ο οποίος λειτουργεί και υποδέχεται τα απορρίμματα της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής και Κεντρικής Βοιωτίας.
Ø      «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Ερέτριας», προϋπολογισμού 968.157 €, που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συμπίεσης και μεταφοράς των απορριμμάτων έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να αναβαθμιστούν οι συνθήκες μεταφοράς προς τον χώρο διάθεσης.

Στην ύδρευση, αποχέτευση και διαχείριση λυμάτων, όπου εντάσσονται τα έργα :
Ø      «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και ομβρίων» του Δήμου Καρπενησίου, προϋπολογισμού 282.758 €, στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων σχεδίων των αστικών κέντρων της Στερεάς Ελλάδας.
Ø      «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικού Διαμερίσματος Μαριολάτας» του Δήμου Δελφών, προϋπολογισμού 431.730€, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών τροφοδοσίας πόσιμου νερού.
Ø      «Νέος καταθλιπτικός αγωγός από τελικό αντλιοστάσιο προς το Βιολογικό Καθαρισμό Καρύστου», προϋπολογισμού 781.500, που αποσκοπεί στην ασφαλή σύνδεση του δικτύου λυμάτων της Καρύστου με τη μονάδα επεξεργασίας και συντελεί στην άρση της περιβαλλοντικής όχλησης και στην αναβάθμιση της τουριστικής περιοχής.

«Κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη» επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς. «Από τις πρώτες μέρες της ανάληψης της αρμοδιότητας του ΕΣΠΑ είχαμε δεσμευτεί ότι θα ενεργοποιήσουμε πλήρως το πρόγραμμα και θα επιταχύνουμε τους ρυθμούς υλοποίησής του.
Εντάσσουμε και χρηματοδοτούμε χωρίς καθυστερήσεις τα ώριμα έργα των φορέων της Στερεάς Ελλάδας στοχεύοντας στην αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος. Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, υπογράφηκαν οι εντάξεις πέντε νέων έργων, που αφορούν τη διαχείριση νερών, λυμάτων και απορριμμάτων. Είναι βέβαια γνωστό πόσο πολύ χρήσιμα και αναγκαία είναι αυτά τα έργα και πόσο υψηλή προτεραιότητα έχουν στον προγραμματισμό της αυτοδιοίκησης. Γι΄αυτό κι εμείς στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας αξιολογούμε άμεσα τις προτάσεις και προχωρούμε στην ένταξή τους και στη δέσμευση των αντίστοιχων συγχρηματοδοτούμενων πόρων.
Να τονίσουμε ότι το 2012 είναι μια χρονιά ιδιαίτερα δημιουργική για το ΕΣΠΑ και με την ενεργοποίηση όλων των φορέων και των δικαιούχων μπορεί να εξελιχθεί σε έναν πολύ αποδοτικό χρόνο για τις επιδόσεις της Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραμμα. Επιδόσεις που δεν έχουν να κάνουν μόνο με αριθμούς, αλλά με πραγματική ανταπόκριση στις ανάγκες του τόπου και των πολιτών».