Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

Εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. η Ανατολική Πρόσβαση σήραγγας Τυμφρηστού.
"Για όλα τα τμήματα του οδικού άξονα Λαμίας – Καρπενησίου, μεταξύ των οποίων και το ορεινό τμήμα μέχρι την ανατολική είσοδο της σήραγγας Τυμφρηστού, οι σχετικές μελέτες εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 10,5 εκ. ευρώ και θα δημοπρατηθούν άμεσα από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου".

Η εξέλιξη αυτή αφήνει απόλυτα ικανοποιημένο τον Βουλευτή Ευρυτανίας Ηλία Καρανίκα, ο οποίος είχε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα της κοινοβουλευτικής του δράσης την επίτευξη αυτού ακριβώς του στόχου, με την υλοποίηση και ολοκλήρωση του οποίου θα τεθεί οριστικό τέρμα στην οδική απομόνωση του νομού Ευρυτανίας και θα αναπτυχθούν νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή.
Επίσης ο Βουλευτής θεωρεί εξαιρετικής σημασίας το γεγονός ότι στην συγκεκριμένη προκήρυξη υπάρχει ειδικός όρος που θα απαιτεί την ολοκλήρωση και παράδοση των μελετών σε συγκεκριμένη ημερομηνία πριν την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού. Αυτό θα οδηγήσει στη γρήγορη και διασφαλισμένη εκπόνηση των μελετών ενώ στη συνέχεια είναι σίγουρη και η χρηματοδότηση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής καθώς οι πόροι του ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκά κονδύλια) είναι άμεσα διαθέσιμοι. Ο κ. Καρανίκας σε δήλωσή του εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι οι συνεχείς επαφές και πιέσεις προς διάφορες κατευθύνσεις απέδωσαν καρπούς.
Ενημερωτικά παρατίθεται το ιστορικό της κατασκευής του οδικού άξονα Λαμίας – Καρπενησίου η οποία ξεκίνησε το 1989, με χρηματοδότηση 1,5 δις δρχ., από τα Μ.Ο.Π. της κατασκευής της Σήραγγας Τυμφρηστού μήκους 1.385 μέτρων. Το έργο ξεκίνησε με ελλιπείς μελέτες και μετά την ένταξη του με το ποσό των 12 δις δρχ. στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας του β΄ Κ.Π.Σ., κατασκευάσθηκε και δόθηκε σε κυκλοφορία το 1999, χωρίς όμως την Αν. Πρόσβαση η οποία αρχικά προβλεπόταν μέσω Τυμφρηστού και Μ. Κάψης αλλά δεν ήταν δυνατό να κατασκευαστεί λόγω κατολισθήσεων.
Στην συνέχεια από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας β΄ Κ.Π.Σ, επίσης χρηματοδοτήθηκε και κατασκευάσθηκε η Δυτική πρόσβαση της Σήραγγας με το Καρπενήσι μήκους 17 περίπου χλμ. με 1,5 δις δρχ.. Για την Αν. Πρόσβαση χρηματοδοτήθηκε μια μελέτη,  η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. Παράλληλα το 2000 εντάχθηκε από το ΥΠΕΘΟ μελέτη για την «Ε.Ο. Λαμία – Καρπενήσι», με προϋπολογισμό 350 εκ. δρχ., για  το τμήμα από την παλαιά σύνδεση του Ε-65  μέχρι τον Άγιο Γεώργιο Τυμφρηστού. Τελικά μετά από μεγάλη προσπάθεια παραδόθηκε η μελέτη κατασκευής  τμήματος 9,5 χλμ., από το Καστρί μέχρι τη Μακρακώμη προϋπολογισμού 35 εκ. €.
Εντούτοις, στο διάστημα που ακολούθησε δεν προχώρησε καμία κατασκευή, ενώ και οι μελέτες που είχαν ξεκινήσει δεν ολοκληρώθηκαν έτσι ώστε να μπορεί να χρηματοδοτηθεί η συνέχεια του έργου.Τ α δύο τελευταία χρόνια με την ανταπόκριση της ηγεσίας του Υπ. Υποδομών και τις προσπάθειες των υπηρεσιών του Υπ. Υποδομών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατορθώθηκε να ολοκληρωθούν οι μελέτες και τελικά να ενταχθεί το έργο με προϋπολογισμού 35 εκ. € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας» του Υπ. Υποδομών. Παράλληλα στο ίδιο Πρόγραμμα εντάχθηκε και η μελέτη τμήματος Μακρακώμη- Αν. Πρόσβαση σήραγγας Τυμφρηστού η οποία και ανακοινώθηκε σήμερα από το αρμόδιο Υπουργείο.


Από το Γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας
Ηλία Καρανίκα