Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Συνεδρίασε σήμερα 30-01-2012 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και ενέκρινε τα παρακάτω θέματα:
·         Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τη νομιμοποίηση λιμενικών εγκαταστάσεων στη θέση «Ασμήνιος» του Δήμου Ιστιαίας – Αιδιψού στον Νομό Ευβοίας.
·         Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στη θέση «Πευκί» Ιστιαίας – Αιδιψού στον Νομό Ευβοίας.
·          Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΒΕΝΤΗ Α.Ε.» δυναμικότητας 192 κλινών στη θέση «Μανίκι», Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Νομού Φθιώτιδας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε συζήτηση και ανάλυση σχετικά με παραλείψεις εκ μέρους των εταιρειών που αναλαμβάνουν δημόσια έργα και σε αυτές τις περιπτώσεις τα Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
                                                                                     Ο Περιφερειακός Σύμβουλος
                       

              Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης