Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012

Συνεχίζεται η δημόσια διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Λαμία 9-1-2012

                                                                             


Με την υπ. αριθμ. 205/2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού 2012-2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση.
Ολόκληρο το σχέδιο, που αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας στη διεύθυνση : http://portal.stereahellas.gr

Τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τις απόψεις τους αναφορικά με το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού 2012-2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μπορούν να καταθέσουν οι θεσμικοί, παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς, καθώς και οι πολίτες και φορείς πολιτών, μέχρι την Δευτέρα 16/1/2012 στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Υψηλάντη 1, 35100 Λαμία, Fax : 2231351224 & e-mail : d.rapti@pste.gov.gr.  Για πληροφορίες και διευκρινήσεις : Α. Αντωνόπουλος, τηλ. 2261351225).