Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

Προσπάθεια αναπαραγωγής της greca greca απο τον Κυνηγετικό σύλλογο Γρεβενών

 

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Γρεβενών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Γρεβενών προμηθεύτηκε από τη Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας 250 γεννήτορες ορεινής πέρδικας (greca greca) στα πλαίσια της συνέχειας της πρωτοποριακής προσπάθειας που γίνεται για την αναπαραγωγή του είδους.
Τα πουλιά τοποθετηθήκαν σε κλωβούς προσαρμογής στις εγκαταστάσεις του εκτροφείου της Διεύθυνσης Δασών και μαζί με τους περσινούς γεννήτορες θα αποτελέσουν την ομάδα αναπαραγωγής σε τοπικό επίπεδο.
Η προσπάθεια αναπαραγωγής της greca greca ξεκίνησε πειραματικά πριν μερικά χρόνια στη Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας και αφού διαπιστώθηκε η επιτυχία του εγχειρήματος ο Κυνηγετικός Σύλλογος Γρεβενών εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη συνέχιση της προσπάθειας σε επίπεδο νομού.