Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καρπενησίου 2012 :


«Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία»

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Κατά την 24η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Καρπενησίου, 24 Οκτωβρίου 2011, συζητήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα  του Δήμου για το έτος 2012.
Η Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία  Καρπενησίου , ζητούσε εδώ και χρόνια να υπάρχει εισηγητική έκθεση στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου , όπου να φαίνεται η φιλοσοφία, οι προοπτικές και η στόχευση του Τεχνικού Προγράμματος. Φέτος, υπήρξε εισήγηση η οποία όμως ήταν ελλιπής και δεν περιλάμβανε τα στοιχεία που ζητάμε , όπως και το ποσοστό υλοποίησης έργων του Τεχνικού Προγράμματος του προηγούμενου έτους.  Επίσης, ζητήσαμε να υπάρχει τετραμηνιαία ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης  του τεχνικού προγράμματος. Πάντως, η εισηγητική έκθεση έστω και ελλιπής ήταν ένα πρώτο θετικό βήμα.
            Για να γίνει σοβαρή επεξεργασία  του Τεχνικού Προγράμματος δεν πρέπει να παραδίνεται 3 ημέρες πριν τη συζήτησή του στις δημοτικές ομάδες. Επίσης, πρέπει να γίνεται διαβούλευση με φορείς και πολίτες ,κάτι  που σε πολλές περιπτώσεις δεν έγινε μιας και δεν συγκλήθηκαν τα τοπικά συμβούλια και οι εκπρόσωποι των τοπικών διαμερισμάτων, μόνοι τους, χωρίς τη γνώμη των κατοίκων πρότειναν έργα.
            Θετικό σημείο ήταν η ένταξη στο ΕΣΠΑ της κατεδάφισης του παλιού ΚΤΕΛ με αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν 782.000 ευρώ.
            Όμως, στα αρνητικά είναι ότι η κατανομή της ΣΑΤΑ στις τοπικές κοινότητες και τα τοπικά διαμερίσματα δεν έγινε με αντικειμενικά κριτήρια αλλά υπερίσχυσαν άλλα κριτήρια. Το κληροδότημα του δωρητή Παπαδόπουλου  από τα Φιδάκια ξοδεύεται για να γίνουν έργα άσχετα με την επιθυμία του, ενώ η επαναφορά του θέματος κατασκευής  ηρώου της Ε. Καλύβα  θα προκαλέσει αναμόχλευση των πολιτικών παθών του εμφυλίου πολέμου. Ακόμη, υπήρξαν αρκετά έργα του προηγούμενου Τεχνικού Προγράμματος που δεν εκτελέστηκαν.
            Το φετινό Τεχνικό Πρόγραμμα δε μας ικανοποιεί και δεν μας αρκεί να το συγκρίνουμε με Τεχνικά Προγράμματα. προηγούμενων ετών. Για μας η σύγκριση δεν είναι με το χειρότερο σενάριο, αλλά με αυτά που η δημοτική αρχή υποσχέθηκε. Προεκλογικά η δημοτική αρχή καλλιέργησε ελπίδες ότι θα έρθουν πολλά χρήματα και ως εκ τούτου το Τεχνικό Πρόγραμμα φαντάζει φτωχό.
            Η Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου στα πλαίσια των προηγούμενων παρατηρήσεων  δεν ψήφισε το Τεχνικό πρόγραμμα του 2012.

Οι Δημοτικοί σύμβουλοι

Ντίνος Μπομποτσιάρης
Θανάσης Καραγιαννόπουλος