Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Νέες τηλεφωνικές γραμμές της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

Απο το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ.Βασίλη Καραμπά μας ενημερώνουν ότι από 01-09-2011 τίθενται σε λειτουργία οι κάτωθι νέες τηλεφωνικές γραμμές της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί στα γραφεία Αντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακών Συμβούλων, στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, στο  Τμήμα Πληροφορικής της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στη Δ/νση Τεχνικών έργων και στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 Δείτε παρακάτω τα νέα τηλέφωνα..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
(πραγματοποιήθηκαν αλλαγές)
ΚΛΑΣΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

2237350700
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ-FAX
22370 80210
2237350708
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
22370 80208
2237350710

2237350709
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

2237350711
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2237350725
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
22370 80212
2237350712
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(πραγματοποιήθηκαν αλλαγές)


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
22370 80216
2237350716
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ- FAX

2237350715
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2237350721
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2237350722
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2237350728
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2237350713
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (FAX)

2237350726
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

2237350723
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

2237350718
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

2237350719
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ- FAX

2237350729
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

2237350720
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ-FAX

2237350770
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

2237350717
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(πραγματοποιήθηκαν αλλαγές)


ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2237350714
ΚΕΠ  Δήμου Καρπενησίου που στεγάζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

2237350737
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(πραγματοποιήθηκαν αλλαγές)


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2237352400
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-FAX
22370 80230
2237352440
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-FAX

2237352433
2237352428
2237352429
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2237352419
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
22370 80232

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2237352425
2237352418
2237352417
2237352401
2237352426
2237352427
2237352421
2237352431
2237352434
2237352423
2237352424
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
----
2237352435
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
----
2237352422
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
----
2237352430
ΦΑΞ

2237352432
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(τα τηλέφωνα παραμένουν ως έχουν)


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Κ.Υ.Ε.
22370 80343

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
22370 80261

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ– FAX
22370 80262

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
22370 80263

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ


ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(πραγματοποιήθηκαν αλλαγές)


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2237352500
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
22370 80271
2237352525
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – FAX

2237352526
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ

2237352522
ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ

2237352501
ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ

2237352518
ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ

2237352520
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

2237352519
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

2237352521
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

2237352523
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
22370 80638
2237352524
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
(τα τηλέφωνα παραμένουν ως έχουν)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – FAX
22370 80237

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ Κ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
22370 80236

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ– ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
22370 80992

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
22370 89060

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
(τα τηλέφωνα παραμένουν ως έχουν)


ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ – FAX
22370 80258

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
22370 80248

22370 80249

22370 80257

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
22370 80252

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
22370 80253

22370 80255

22370 80250

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
22370 80259

22370 22301

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – FAX
22370 80260

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ
22370 51300

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
22370 21506

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(τα τηλέφωνα παραμένουν ως έχουν)


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
22370 80243

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ-FAX
22370 80241

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ
22370 80242

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
22370 80118

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
22370 80782

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
22370 80987

ΚΔΑΥ
22370 80127

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(τα τηλέφωνα παραμένουν ως έχουν)


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – FAX
22370 80272

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
22370 80245

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
22370 80254

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
22370 80246

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ – ΓΡ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
22370 80247

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΕΣΥΠ – FAX
22370 24618

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22370
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στις τηλεφωνικές γραμμές των Δ/νσεων: Ανάπτυξης, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και στις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Σημειώνεται ότι από την παραπάνω ημερομηνία, παύουν να ισχύουν οι μέχρι τώρα ισχύουσες τηλεφωνικές γραμμές, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται και από σχετικό ηχητικό μήνυμα.
                                                                                                                        

                                                                                                                      Ο Αντιπεριφερειάρχης                                                                                                                        Βασίλειος Καραμπάς