Σάββατο 21 Μαΐου 2011

Οι νέοι θέτουν τις προτεραιότητες για το Δήμο Καρπενησίου


Ερευνητική Ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία»
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Δερβενακίων και Αδειμάντου, Κόρινθος 201 00
web: http://politech.uop.gr
email: politech@politech.uop.gr
τηλ. 27410 40055 – fax. 27410 40050


Καρπενήσι, 17 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι νέοι θέτουν τις προτεραιότητες για το Δήμο Καρπενησίου
Συνεργασία Δήμου Καρπενησίου και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την συμμετοχή του στο ερευνητικό πρόγραμμα «Εργαστήρι Πολιτικής: μέτρα και προτάσεις πολιτικής για τη συμμετοχή των νέων στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καλλικράτης)».
Το «Εργαστήρι Πολιτικής» είναι ένα ερευνητικό έργο που έχει ως στόχο την ανάδειξη ενός μοντέλου συμμετοχής των νέων στην τοπική κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως διαμορφώνονται πλέον με τον «Καλλικράτη».
Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια της ερευνητικής ομάδας «Πολιτική Τεχνολογία» με την συνεργασία επιλεγμένων Δήμων στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Η «Πολιτική Τεχνολογία» εδρεύει στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπό τον συντονισμό του Επίκουρου Καθηγητή, κ. Νικήτα-Σπύρο Κουτσούκη.
Το Εργαστήρι Πολιτικής έχει διεθνή συμμετοχή και υλοποιείται σε μικρότερη κλίμακα και στη Ρουμανία με τη συμμετοχή του Δήμου Targoviste και του τμήματος Νομικής και Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Valahia.
Αφορά σε δράσεις διαβούλευσης που συντονίζονται από πολιτικούς επιστήμονες και έχουν ως στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων δράσης που είναι εξειδικευμένα στις προτεραιότητες που θέτουν οι δημότες και τις δυνατότητες που έχει ο δήμος και οι φορείς του.
Η διαβούλευση στο επίπεδο κάθε δήμου γίνεται, τόσο δια ζώσης, όσο και ηλεκτρονικά, και ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις.
Καθοριστικό ρόλο στο έργο και τα στάδια της διαβούλευσης έχει ομάδα εργασίας είκοσι (20) ατόμων που σχηματίστηκε με την πρωτοβουλία του Δήμου, ο οποίος φρόντισε να ενταχθούν σε αυτή νέοι που εκπροσωπούν ένα σημαντικό αριθμό φορέων του τόπου μας. Ωστόσο οι δημότες και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη διαβούλευση και να διαμορφώσουν τα αποτελέσματα του έργου μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης η οποία θα υπάρχει ειδικά για αυτό σκοπό και για το δήμο Καρπενησίου στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://politech.uop.gr/ergastiri )
Τα αποτελέσματα του έργου και το σχέδιο δράσης σε κάθε δήμο θα ανακοινώθουν σε ειδική εκδήλωση με τη συμμετοχή μελών της ομάδας εργασίας, των πολιτικών επιστημόνων και του επιστημονικού υπευθύνου της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις φάσεις και τον τρόπο ολοκλήρωσης του στον Δήμο Καρπενησίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Δημάρχου, στο τηλέφωνο 2237021015 ή στο email: dimoskarpenisiou@gmail.com.
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το ηλεκτρονικό τόπο του προγράμματος στο διαδίκτυο στην διεύθυνση:
http://politech.uop.gr/ergastiri
Ο δήμαρχος Καρπενησίου δήλωσε:
«Επιθυμία της Νέας Δημοτικής Αρχής είναι να εμπλέξει όσο το δυνατό περισσότερο τους νέους στη διαχείριση του Δήμου μας.
Το «Εργαστήρι Πολιτικής» της ερευνητικής ομάδας «Πολιτική Τεχνολογία» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα μας δώσει την ευκαιρία να ακούσουμε τη φωνή των νέων του τόπου μας και να συζητήσουμε τις προτεραιότητες που οι ίδιοι θέτουν για το Δήμο Καρπενησίου.
Η διαβούλευση αποτελεί για εμάς πολύτιμο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήσαμε κατά το παρελθόν και θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε σε όλη την πορεία μας. Για τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας απευθυνθήκαμε σε νέους από πολλούς φορείς του τόπου μας αλλά και σε όλες τις δημοτικές ομάδες, προκειμένου να επιτύχουμε την μέγιστη αντιπροσωπευτικότητα.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την ερευνητική ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία», που μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση και με τη δική μας συνεργασία, εκπονεί ένα σπουδαίο ερευνητικό έργο, με σημαντικές προεκτάσεις στην τοπική μας κοινωνία».Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.