Σάββατο 9 Απριλίου 2011

Δήμος Καρπενησίου και «Βοήθεια στο Σπίτι»

Καρπενήσι, 5 Απριλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Είναι γεγονός ότι το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι σε όλα τα χρόνια της μέχρι σήμερα λειτουργίας του, λόγω της αμεσότητας και του ιδιαίτερου χαρακτήρα του, κατείχε την πρώτη θέση στη συνείδηση και του πιο απομακρυσμένου πολίτη της χώρας, με πρακτικά και ουσιαστικά κοινωνικά αποτελέσματα.

Μετά το σχέδιο πρόσκλησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α, που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στις 23/03/2011, αιωρείται κλίμα ανησυχίας για τη «μετεξέλιξη» των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» δημιουργώντας προβλήματα στις δομές όλης της χώρας.

Ωφελούμενοι θα είναι μόνο επίσημα καταγεγραμμένοι άνεργοι ή απειλούμενοι με ανεργία ή ασφαλισμένοι του ΟΓΑ με εισόδημα κάτω των 5.000,00 € για φροντίδα ακόμη και μακρινών συγγενών τους.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αποσταλούν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε, η οποία και θα έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής των ωφελουμένων.
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας, ο Δήμος Καρπενησίου, θέτει την κοινωνική προστασία, την αλληλεγγύη και την πρόνοια στο επίκεντρο της πολιτικής του.
Στόχος της νέας Δημοτικής αρχής είναι να ενισχύσει και να επεκτείνει τις Δομές του Προγράμματος σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου. Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του , ο Δήμος Καρπενησίου σε συνεργασία με την Κ.Ε.Π.Α.ΔΗ.Κ και ύστερα από πολυήμερη προεργασία και συναντήσεις με εκπροσώπους των Δομών, κατάφερε να συγκεντρώσει 10 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Συγκεκριμένα, στο Δήμο μας παραχωρήθηκαν 2 δομές από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Τριχωνίδα Α.Ε. (Φουρνάς, Προυσού) ενώ παράλληλα και όλες οι δομές που βρίσκονται στο Δήμο Αγράφων.
Αυτή τη στιγμή επωφελούνται των δομών 500 άτομα, ηλικιωμένα και ανήμπορα, ενώ αυτές στελεχώνονται από 30 εργαζομένους.
Βασική προτεραιότητα για το Δήμο μας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των δομών του προγράμματος και η άμεση εξασφάλιση πόρων για την πληρωμή των εργαζομένων. Μετά το πέρας της ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, αναμένεται η πρώτη δόση του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση του «Βοήθεια στο Σπίτι». Στην πορεία, οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν κανονικά τη μισθοδοσία τους.
Παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες , το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί ένα μεγάλο κοινωνικό έργο και για το λόγο αυτό η νέα Δημοτική Αρχή θέλει να ευχαριστήσει όλους τους εργαζόμενους των Δομών που συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους συνδημότες μας που χρήζουν στήριξης και αρωγής.