Τετάρτη 20 Απριλίου 2011

Συσσίτιο από το Δήμο Καρπενησίου

Καρπενήσι, 19 Απριλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η έμπρακτη προσφορά σε αυτούς που έχουν ανάγκη, επιβάλλεται σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει το ηθικό και κοινωνικό καθήκον να λειτουργήσει ως ανάχωμα στις επιπτώσεις που προκαλούνται από την οικονομική κρίση. Οι δήμοι, όντας οι πιο κοντινές στον πολίτη δομές, οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να υλοποιήσουν  προγράμματα και δράσεις που θα συντηρούν και θα δυναμώνουν την κοινωνική συνοχή.

Ο  Δήμος Καρπενησίου, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του, ξεκινά άμεσα τη λειτουργία συσσιτίου, προκειμένου να ανακουφίσει ευπαθείς ομάδες που χρήζουν βοηθείας και στήριξης.

Το δημοτικό συσσίτιο θα παρέχει δωρεάν διανομή φαγητού σε συγκεκριμένο χώρο, καθημερινά, σε συνανθρώπους μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση της Κοινωνική Πρόνοια του Δήμου Καρπενησίου από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου, ενώ για κάθε πληροφορία μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 22370 21015 & 22370 80239
Για τη δήλωση ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.      Αίτηση του ενδιαφερομένου
2.      Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
3.      Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας
4.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5.      Εκκαθαριστικό εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα.

Στην επιλογή των δικαιούχων, πέραν από τα ανωτέρω δικαιολογητικά και έπειτα από κοινωνική έρευνα,  θα συνεκτιμηθούν από την αρμόδια επιτροπή, και άλλα κριτήρια όπως η κοινωνικό-οικονομική κατάσταση, οι συνθήκες στέγασης, η κατάσταση της υγείας κλπ. των αιτούντων.