Σάββατο 9 Απριλίου 2011

Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Ε υ ρ υ τ α ν ι κ ώ ν Σ υ λ λ ό γ ω ν ( Ο Ε Σ )

10/04/2011 Η Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων (ΟΕΣ) καλεί όλα τα Σωματεία, μέλη της, στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 10 Απριλίου 2011 και ώρα 11:00π.μ. στις Σχολές ΚΟΡΕΛΚΟ (οδός Κάνιγγος 1, Πλ. Κάνιγγος Αθήναhttp://www.agrafiotis.gr/