Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

Δήμος Καρπενησίου: ο Πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Euromontana

Καρπενήσι, 22 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δήμος Καρπενησίου: ο Πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Euromontana
Το Euromontana αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο το οποίο προωθεί τη συνεργασία και την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Μέλη του είναι φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, τοπικές αρχές, γεωργικοί οργανισμοί, περιβαλλοντικοί φορείς, οργανισμοί δασοκομίας και ερευνητικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται σε ορεινές περιοχές σε όλη την Ευρώπη.
Στόχος του είναι η προώθηση της ζωής στο βουνό, η βιώσιμη ανάπτυξη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις ορεινές περιοχές.
Το Euromontana διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των ορεινών περιοχών της Ευρώπης, μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων και μεγάλων συνεδρίων. Παράλληλα, τα μέλη του έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε μελέτες και ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία συντονίζει το Δίκτυο, ενώ τους παρέχεται και η δυνατότητα συνεργασίας με Ευρωπαϊκά ιδρύματα.
Με απόφασή του την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011, το Euromontana έκανε δεκτή την αίτηση μέλους του Δήμου Καρπενησίου και έτσι αποτελούμε τον πρώτο δήμο σε όλη την Ελλάδα ο οποίος εντάχθηκε στο πολυσυλλεκτικό αυτό Δίκτυο. Με τη συμμετοχή του στο Euromontana, ο Δήμος Καρπενησίου θα έρθει σε επαφή με τα υπόλοιπα 72 μέλη από 18 διαφορετικές χώρες, θα αναπτύξει συνεργασίες και θα ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές με περιοχές που διαθέτουν τις ίδιες γεωγραφικές ιδιομορφίες. Ακόμη, οι μελέτες και οι έρευνες που διεξάγονται από αυτό θα συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη, την προώθηση και την ποιοτική εξέλιξη των τοπικών μας προϊόντων, ενώ θα ενισχύσουν σε μεγάλο βαθμό την αγροτική οικονομία, την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος και την τουριστική ανάπτυξη.
Μέσα από το Euromontana αντιμετωπίζουμε από κοινού με άλλες ορεινές περιοχές της Ευρώπης, προβλήματα όπως η γεωγραφική απομόνωση, η έλλειψη υποδομών και τα περιορισμένα κίνητρα για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, ενώ συνδυάζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οικονομική ανάπτυξη με την ορθολογική διαχείριση του φυσικού μας περιβάλλοντος.
Λειτουργώντας συλλογικά και έχοντας μια συνεχή παρουσία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούμε να αποκτήσουμε ισχυρότερη φωνή, να διεκδικήσουμε άμεσα οικονομικούς πόρους αλλά και να απαιτήσουμε τη διαμόρφωση πολιτικών που επιτρέπουν στις ορεινές περιοχές να συμμετέχουν οι ίδιες στην ανάπτυξη τους και να διαμορφώνουν το μέλλον τους.
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμη μέρος του προγράμματός μας. Η ένταξη μας στο Euromontana επιβεβαιώνει την πρόθεσή μας για τη σύνδεση του Δήμου Καρπενησίου με την Ευρώπη. Η ενίσχυση του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας, η προώθηση των τοπικών μας προϊόντων, η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας του τόπου μας, αποτελούν βασικές προτεραιότητες για το νέο Δήμο Καρπενησίου. Στην προσπάθειά μας αυτή αναζητούμε αξιόπιστους συμμάχους, οι οποίοι μπορούν να μας ενισχύσουν, να μας παράσχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και να μας ανοίξουν νέους ορίζοντες για τη συνολική ανάπτυξη του τόπου μας. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, δεν μας επιτρέπεται να παραμένουμε στα στενά όρια του Δήμου μας αλλά ούτε και της Ελλάδας. Η ένταξη μας στο Euromontana, εξασφαλίζει την εξωστρέφεια του Δήμου μας και τη διασύνδεσή του με ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς θεσμούς».