Κυριακή 20 Μαρτίου 2011

Της αδειοδότησης το κάγκελο....

Εγκαταστάσεις απο 18 ανεμογεννήτριες στη περιοχή του Φουρνά    Όλο και περισσότερες αδειοδοτήσεις ΑΠΕ στη Ευρυτανία δώθηκαν και δίδονται απο την ΡΑΕ .
Η μία άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 21MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 21MW, αποτελούμενος από 7 ανεμογεννήτριες ισχύος
3MW έκαστη και με διάμετρο ρότορα 90 μέτρα. Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση «Γάβραινα» του Δήμου Καρπενησίου (πρώην Δήμος Φουρνα) του Νομού Ευρυτανίας.
Δικαιούχος της άδειας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΒΡΑΙΝΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝ0ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο
«ΓΑΒΡΑΙΝΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ
Η δεύτερη άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 33MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 33MW, αποτελούμενος από 11 ανεμογεννήτριες ισχύος 3MW έκαστη και με διάμετρο ρότορα 90 μέτρα. Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση «Σπανός- Κόμπολος» του Δήμου Καρπενησίου (πρώην Δήμοι Φουρνα και Κτημενίων) του Νομού Ευρυτανίας
Δικαιούχος της άδειας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΠΑΝΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝ2ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο
«ΣΠΑΝΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ», όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται και με εταιρική σύνθεση: BULGANOCO HOLDINGS CO. LTD 90%
GREENTOP ENERGY AE 10%http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/