Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011

Έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων για Ξερόρρεμα και Λογγιές

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων για Ξερόρρεμα και Λογγιές

Φάκελος..."ΑΠΕ Ευρυτανίας"
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) απο τη περιφέρεια πήραν δύο ΜΗΥΕ στην Ευρυτανία τη προηγούμεη εβδομάδα.
Το πρώτο είναι μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1500 kW στο ρέμα Ξερόρρεμα του Δήμου Δομνίστας στο Νομό Ευρυτανίας», της εταιρείας HYDRODIT GREEK POWER Α.Ε και το δευτερο είναι (Μ.ΥΗ.Ε.) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 314 ΚW της εταιρείας ‘’ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΑΦΝΗΣ Ο.E.’’ στη θέση «Λογγιέςς» του Δήμου Βίνιανης Ν. Ευρυτανίας.http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/