Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

Το αυτοδιοικητικό κίνημα για την επίσκεψη Χρυσοχοϊδη


Το αυτοδιοικητικό κίνημα για την επίσκεψη Χρυσοχοϊδη
Συντάχθηκε απο τον/την Γιώργος Σιμόπουλος
Δευτέρα, 07 Φεβ 2011 08:34
Τα επείγοντα προβλήματα της Στερεάς επιβάλλουν ενεργοποίηση των αιρετών οργάνων, κοινωνικό έλεγχο και διαφάνεια. Με αφορμή την εκδήλωση που διοργάνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρυσοχοϊδη και θέμα τη «διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης» θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι :

Η αιφνίδια σύντομη πρόσκληση που στάλθηκε δύο –τρεις μέρες πριν από την εκδήλωση, είχε ως αποτέλεσμα όλοι οι συμμετέχοντες δήμαρχοι, περιφερειακοί σύμβουλοι και βουλευτές, να προσέλθουν χωρίς να γνωρίζουν το περιεχόμενο και τη διαδικασία της εκδήλωσης, ούτε καν το ποιοι είχαν κληθεί.

Ωστόσο μια «ολοκληρωμένη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης» προϋποθέτει σοβαρή διαδικασία σχεδιασμού και συμμετοχής των εκλεγμένων οργάνων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Η παράθεση αποσπασματικών προτάσεων που σημειώνει επί τόπου ο Υπουργός και οι γραμματείς, είναι μια πρόχειρη ανορθολογική διαδικασία, χωρίς κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασίες δημοκρατικού κοινωνικού ελέγχου.

Δυστυχώς το περιφερειακό συμβούλιο δεν έχει συγκληθεί ούτε μια φορά μετά τις 2 Ιανουαρίου, οπότε και απλώς συγκροτήθηκε σε σώμα. Δεν έχει παρουσιασθεί κανένα πρόγραμμα ή σχέδιο από την περιφερειακή αρχή, δεν έχει συζητηθεί οποιοδήποτε θέμα και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για τα τόσα επείγοντα και κρίσιμα προβλήματα που απασχολούν την περιφέρεια.

Ζητάμε την άμεση σύγκληση του περιφερειακού συμβουλίου και παραθέτουμε ενδεικτικά θέματα που απαιτούν επείγουσα αντιμετώπιση, πολλά από τα οποία αναφέρθηκαν και στην σύσκεψη:

- Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη

- Η αντιμετώπιση των αναγκών πρωτοβάθμιας υγείας και Νοσοκομειακής περίθαλψης με αιχμή την άμεση έναρξη κατασκευής του Νοσοκομείου Χαλκίδας

- Η συνεργασία με τα Τριτοβάθμια ιδρύματα (ΑΕΙ,ΤΕΙ) της περιφέρειας που σήμερα παρακμάζουν, ώστε να ενισχυθούν και να συνδεθούν με τις ανάγκες της περιφέρειας

- Η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού και η δρομολόγηση ενεργειών για την διαχείριση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων

- Η επείγουσα κατασκευή κεντρικών διυλιστηρίων για την παροχή καθαρού νερού ύδρευσης στη ΝΑ Βοιωτία και την Κεντρική Εύβοια

- Ο έλεγχος της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών και η εκτίμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδατικών πόρων της περιφέρειας σε σχέση και με την αδειοδότηση και την αθροιστική επίπτωση μικρών υδροηλεκτρικών

- Ο έλεγχος της διογκούμενης αδειοδότησης αιολικών εγκαταστάσεων βιομηχανικής κλίμακας σε ορεινούς όγκους και δημόσιες δασικές εκτάσεις σε όλη την Στερεά

- Η ολοκληρωμένη διαχείριση του συστήματος Οίτης – Σπερχειού – Μαλιακού, καθώς και των παράκτιων δραστηριοτήτων του Μαλιακού, του Κορινθιακού και του Ευβοϊκού με προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της κρίσιμης βιομηχανικής ρύπανσης

- Η εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης των περιοχών NATURA και των άλλων προστατευόμενων περιοχών

- Η καταγραφή των περιοχών που έχουν παραχωρηθεί μεταλλευτικά δικαιώματα, ο έλεγχος της αποκατάστασης και η διακοπή των παράνομων εξορύξεων.

- Η οργάνωση περιοχών εγκατάστασης βιομηχανιών και βιοτεχνιών με πλήρη δίκτυα και περιβαλλοντικές υποδομές

- Η αναθεώρηση του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού και η διεκδίκηση της αναθεώρησης των εθνικών χωροταξικών σχεδίων (βιομηχανίας, ΑΠΕ, τουρισμού, γενικό) της εποχής Σουφλιά.

- Η αντιμετώπιση του προβλήματος των ληστρικών διοδίων

- Η διεκδίκηση της ενίσχυσης των μέσων μαζικής μετακίνησης και ιδιαίτερα του τρένου που σήμερα υποβαθμίζεται

- Η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και εγκαταστάσεων και η ανάδειξη των τουριστικών πόρων

- Η πρόταση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης με επιλογή των τομέων και των μορφών ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας καθώς και των αναγκαίων κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών.


Ακόμη αντικείμενο του Περιφερειακού Συμβουλίου πρέπει να είναι :

- Η ενημέρωση όλων για τις διαδικασίες στελέχωσης και οργάνωσης των υπηρεσιών της περιφέρειας

- Ο κανονισμός λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου

- Η ενημέρωση για την σύσταση των περιφερειακών επιτροπών Ισότητας των φίλων και διαβούλευσης, τον ορισμό του Συμπαραστάτη του πολίτη, τον ορισμό γνωμοδοτικής επιτροπής για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων με τους αναπτυξιακούς νόμους

- Η σύσταση επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου

- Η υποστήριξη των περιφερειακών παρατάξεων


Υπενθυμίζουμε ότι παρά το πλήθος των καθημερινών προβλημάτων, οι πολίτες της Στερεάς απείχαν σε μεγάλο ποσοστό από τις εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειακών οργάνων και ιδιαίτερα την δεύτερη Κυριακή. Απαιτείται λοιπόν συνεπής προσπάθεια από τους αιρετούς, να αποδείξουν εμπράκτως ότι σέβονται τους θεσμούς στους οποίους διεκδικούν να εκπροσωπήσουν τους πολίτες για να απαντήσουν στις ανάγκες τους
http://www.lamiastar.gr