Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011

Ημερήσιο δελτίο αδειοδοτήσεων ΑΠΕ

Φάκελος..."ΑΠΕ Ευρυτανίας"..
--Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16MW στη θέση «Καρανικόλας» του Δήμου Αγράφων (πρώην Δήμος Φραγκίστας), Νομού Ευρυτανίας, στην εταιρεία «ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
--Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) του έργου: «Μικρός υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 5,34 MW, Αγραφιώτη & Ασπρορέματος Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας» της εταιρείας ΥΔΡΟΒΑΤ Α.Ε.Β.Ε.
--Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 ΜW στη θέση «Γενίτσαρος» του Δήμου Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΣ Ε.Ε.»http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/