Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011

Εγκρίθηκε το δάνειο απο ΤΠΔ για το τυροκομείο(δημοτικό σφαγείο) στο Λιθοχώρι

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Εγκρίθηκε το δάνειο απο ΤΠΔ για το τυροκομείο(δημοτικό σφαγείο) στο Λιθοχώρι


Πολύς ντόρος έγινε προεκλογικά για την χρήση του παλιού τυροκομείου στο Λιθοχώρι ώστε να αξιοποιηθεί και να γίνει δημοτικό σφαγείο.
Ο δήμαρχος Απεραντίων τότε και νυν δήμαρχος Αγράφων Δημήτρης Τάτσης είχε περάσει απο το ΔΣ την απόφαση και είχε αιτηθεί δάνειο απο το Παρακαταθηκών και Δανείων για την αλλαγή χρήσης.
Τότε ο Δημοσθένης Τσιαμάκης του είχε καταλογίσει ευθύνες για μη ορθολογική χρήση του κτιρίου ώστε να μην επιτευχθεί τελικά μια βιώσιμη και ανταγωνιστική επιχείρηση αλλά και ότι δεν πληρούνται οι προδιαγραφές.
Ο κ.Τάτσης τότε αντικρούοντας τις καταγγελίες δήλωνε προεκλογικά:"Oτι θα γίνει θα περάσει από το δημοτικό συμβούλιο με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με μελέτες οικονομικές και μελέτες σκοπιμότητας. Δεν έχουμε πάρει καμία έγκριση μέχρι τώρα, έτσι να μην υπάρχει παραπληροφόρηση. Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν στο δημοτικό συμβούλιο."
Η έγκριση σύμφωνα με πληροφορίες του Prasia.com ήρθε πριν ένα μήνα απο το ΤΠΔ .
Σύμφωνα με το ταμείο..... τονίζεται:"Tο Συμβούλιο αποδέχεται την εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση δανείου συνολικού ποσού 1.350.000,00 €, στο Δήμο
Απεραντίων Ν. Ευρυτανίας, ως εξής:
• Ποσό 1.300.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΙΔΡΥΣΗ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ».
• Ποσό 50.000,00 € για αμοιβή εκπόνησης της μελέτης
«Ηλεκτρομηχανική – Οικοδομική εσωτερικών διαρρυθμίσεων –
εξοπλισμού μηχανοργάνωσης και φωτοβολταϊκού συστήματος του
έργου: Ίδρυση ημοτικού σφαγείου».
Το δάνειο χορηγείται με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:
1. Επιτόκιο χορήγησης : 5,90 %
2. Διάρκεια δανείου : 10 χρόνια
3. Δικαιώματα υπέρ του Τ.Π.& . : 0,50 %
4. Το προϊόν του δανείου θα εκταμιεύεται για την μελέτη με την προσκόμιση:
• Θεωρημένων κατά νόμων πιστοποιήσεων (λογαριασμών),
• Πινακίου αμοιβής μελετητών,
• Τιμολογίου παροχής υπηρεσιών των μελετητών και
• Εγκριτικής απόφασης του ημοτικού Συμβουλίου για την παραλαβή
των μελετών ή σταδίου αυτών.
5. Κατά την συνομολόγηση του δανείου θα προσκομιστούν:
Για το έργο:
• Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
• Η οριστική μελέτη του έργου.
• Το μισθωτήριο συμφωνητικό του ακινήτου (που θα μετατραπεί σε
σφαγείο), εγκεκριμένο από το ημοτικό Συμβούλιο και με χρονικό
διάστημα μίσθωσης μεγαλύτερο της διάρκειας της εξυπηρέτησης
του δανείου.
• Η άδεια εγκατάστασης – ίδρυσης του σφαγείου από το αρμόδιο
φορέα.
Για την μελέτη:
• Η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης.http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/