Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011

Ανασυγκρότηση μελών Υ. Σ. Γεν. Νοσοκομείου Καρπενησίου


Ανασυγκρότηση μελών Υ. Σ. Γεν. Νοσοκομείου Καρπενησίου


Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου κ.Χαλιάσος Γεώργιος ο ρ ί ζ ει
Τακτικά μέλη του Α/βάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ως αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων τους :
1. ΚΟΖΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , κλάδου ΔΕ Θερμουδραυλικών με βαθμό Α .
2. ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ , κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών με βαθμό Α
Αναπληρωματικά μέλη των αιρετών εκπροσώπων ορίζονται οι :
ΔΡΟΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ , κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών και
ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ , κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.
Η θητεία των ανωτέρω μελών λήγει 31-12-2012. http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/