Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

Προγράμματα ύψους 2,15 δις ευρώ στον επενδυτικό νόμο

Στις 15 Μαρτίου θα γίνει η προκήρυξη προγραμμάτων ύψους 2,15 δις ευρώ, στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου και «από αυτά, 1,5 δις θα είναι καθαρές φοροαπαλλαγές, ενώ τα 650 εκ. ευρώ επιδοτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, θα δοθούν 400 εκ. για το καθεστώς της περιφερειακής συνοχής, 100 εκ. για επενδύσεις τεχνολογικής ανάπτυξης, 100 εκ. για νεανική επιχειρηματικότητα, 50 εκ. για επενδύσεις δικτύωσης».

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μ. Χρυσοχοϊδης, απευθυνόμενος σε παραγωγικούς φορείς της περιφέρειας Κρήτης και εξειδικευοντας τα προγράμματα του επενδυτικού νόμου, που θα προκηρυχθούν.

Γνωστοποίησε, εξάλλου, ότι έως το τέλος του χρόνου θα έχει δημιουργηθεί και θα είναι στην αγορά το «Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας» με προϋπολογισμό 150 εκ. ευρώ. Το Ταμείο θα έχει, ως σκοπό, τη διευκόλυνση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην ένταξή τους και στη διατήρησή τους στην αγορά εργασίας.

Σημείωσε, επίσης, ότι σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Υπουργεία ξεκινάει μία προσπάθεια για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Τόσο σε συμβουλευτικό και ενημερωτικό επίπεδο, μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας, όσο και σε χρηματοδοτικό, μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τη Νεανική Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα, που θα προκηρυχθούν τον επόμενο μήνα.

Στις δράσεις της ψηφιακής σύγκλισης στόχος είναι, η Ελλάδα να συμβαδίσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, ώστε μέχρι το 2013 να υπάρχει κάλυψη όλου του πληθυσμού με ευρυζωνική πρόσβαση. Σχεδιάζονται επενδύσεις αρχικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 120 εκ. ευρώ, ώστε να υπάρχουν υπηρεσίες ευρυζωνικότητας σε αγροτικές περιοχές όπου σήμερα δεν υφίσταται καμιά τέτοια υποδομή, εξασφαλίζοντας τη συντήρηση και τη βιωσιμότητά τους τουλάχιστον για 8 έως 10 χρόνια. Πρόκειται για προσπάθεια, που αφορά και πολλές περιοχές της Κρήτης.

Ακόμη, προχωράει -όπως είπε ο υπουργός- η αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών σε 72 πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων το Ηράκλειο, η Ιεράπετρα, τα Χανιά, ο Άγιος Νικόλαος, το Ρέθυμνο. Μόλις ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και εξελίσσεται ο διαγωνισμός για την ανάδειξη διαχειριστών, οι οποίοι θα αναλάβουν την αξιοποίηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των υπαρχουσών υποδομών, αλλά έμεναν έως τώρα αναξιοποίητες. Στόχος, μέσα από νέες επενδύσεις περίπου 100 εκ. ευρώ, τα επόμενα 3 χρόνια είναι να επιτευχθεί η αξιοποίηση και ανάπτυξη των υποδομών αυτών, ώστε 20% των νοικοκυριών στις πόλεις αυτές να απολαμβάνουν γρήγορη και ποιοτική ευρυζωνική πρόσβαση, ενώ οι υποδομές αυτές θα είναι έτοιμες να συνδέσουν 30% επιπλέον κατοικίες.

Σχετικά με τις συμπράξεις του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ανέφερε ότι έως τον Ιούνιο θα έχει γίνει η δημοπράτηση κτιριακών έργων κοινωνικών υποδομών, στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και στον τομέα τεχνολογίας -πληροφορικής, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι στην Κρήτη βρίσκεται ήδη σε διαγωνιστική διαδικασία και έως τον Απρίλιο θα δημοπρατηθεί το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, ενώ έως τον Ιούνιο θα έχει γίνει η δημοπράτηση για τα σχολεία.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Χρυσοχοϊδης σε κρητικές επιχειρήσεις με σημαντική δράση, όπως στον χώρο των πλαστικών η Megaplast, τα Πλαστικά Κρήτης και η βιομηχανία Καράτζη, ή η επιχείρηση του κ. Κουβίδη, που ασχολείται με την παραγωγή σωλήνων, εξαρτημάτων και πρότυπου ηλεκτρολογικού υλικού. Επιχειρήσεις, που με χαρακτηριστικό την καινοτομία των προϊόντων τους εξάγουν εδώ και χρόνια σε όλον τον κόσμο. Επιπλέον, μίλησε για το επιχειρηματικό οικοσύστημα του Virtual Trip, που είναι η εξέλιξη της ομώνυμης εταιρείας, η οποία δημιουργήθηκε το 2000 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης από τον κ. Δ. Τσίγκο και θεωρείται το πρώτο πετυχημένο φοιτητικό start-up της χώρας. Σήμερα, το Virtual Trip παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες χρηματοδότησης και καθοδήγησης σε νέες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, που στοχεύουν στη διεθνή αγορά και έχει παρουσία στην Ελλάδα, την Ισπανία και τις ΗΠΑ. Αλλά σημείωσε και τις επιχειρηματικές προσπάθειες στον χώρο της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ώστε τα κρητικά προϊόντα να ταξιδεύουν σήμερα σε όλο τον κόσμο και να είναι η κρητική διατροφή παγκόσμιο πρότυπο της υγιεινής διατροφής.

Για να ενισχυθεί η επιχειρηματική προσπάθεια, όπως είπε ο υπουργός, μέχρι το Μάιο συστήνεται το Ταμείο για τις εξαγωγές, το Gο2Market, με δημόσιο κεφάλαιο 100 εκ. ευρώ, που θα ενταχθεί στο ΕΤΕΑΝ και εντός του Φεβρουαρίου θα παρουσιαστεί ένα σχεδίο δράσης για τη φιλική προς το «επιχειρείν» Ελλάδα, το «Business Friendly Greece» με συγκεκριμένα σημεία - ανατροπές για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο δίμηνο προχωράει και η εφαρμογή του νόμου για την ίδρυση επιχειρήσεων σε μία μέρα και το ΓΕΜΗ και εντός ημερών ψηφίζεται από τη Βουλή η απλοποίηση αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων, των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, καθώς και των επιχειρηματικών πάρκων.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης αναφέρθηκε διεξοδικά στα προβλήματα της περιφέρειας Κρήτης, όπως είναι η υψηλή εποχικότητα των δραστηριοτήτων, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό στηρίζονται στον τουρισμό, η εξάρτηση της οικονομίας από τον τριτογενή τομέα, οι έντονες οικιστικές πιέσεις, η υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων και το υψηλό κόστος δημιουργίας και συντήρησης υποδομών. Από την άλλη, αναφέρθηκε και στα σημαντικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας, όπως είναι η γεωπολιτική της θέση, το φυσικό και πολιτιστικό της περιβάλλον, η εξέχουσα συμμετοχή του τουριστικού τομέα στην οικονομία, τα προβεβλημένα τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και η λειτουργία σημαντικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επισήμανε, ωστόσο, πως, παρόλα αυτά, η ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί στην Κρήτη υπολείπεται των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Αναλύοντας μάλιστα τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, επισήμανε: «Εδώ στην Κρήτη στον προηγούμενο μόνο Αναπτυξιακό Νόμο επιδοτήθηκαν 1220 επενδυτικά σχέδια, στα οποία δόθηκαν ενισχύσεις ύψους περίπου 686 εκατ. ευρώ. Ξέρετε πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν; Μόλις 3.122. Δηλαδή ανά 175.000 ευρώ δημιουργήθηκε μια θέση εργασίας».

Ο κ. Χρυσοχοϊδης εξειδίκευσε τις δράσεις του Υπουργείου για την Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να αξιοποιηθούν περισσότερο τα πλεονεκτήματα της περιοχής. Ανάμεσα στους στόχους του Υπουργείου που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της περιφέρειας συγκαταλέγονται:

-Η ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Για τον λόγο αυτό πρόκειται να ιδρυθεί εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε», ώστε να γίνει άμεση εκπόνηση μελετών και να επιταχυνθεί η ωρίμανση του συνόλου του έργου.

- Η συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου της Ύδρευσης Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη.

Πηγή: ΑΠΕhttp://www.real.gr/