Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

Οι Αντιδήμαρχοι του δήμου Αγράφων και οι αρμοδιότητές τους


Οι Αντιδήμαρχοι του δήμου Αγράφων και οι αρμοδιότητές τους


Αναλυτικά οι πέντε Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αγράφων και οι αρμοδιότητές τους έχουν ως εξής:
Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αντιδήμαρχος Δημήτρης Βελαέτης με αρμοδιότητες:
Επί του συνόλου των θεμάτων Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, (άρθρο 75 παρ. Ι, τομέας στ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Ν.3463/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 94, παρ. 4 του Ν. 3852/2010) και για όλες τις Δημοτικές ενότητες του νέου Δήμου
Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
Αντιδήμαρχος Θύμιος Μιχόπουλος με αρμοδιότητες:
Επί του συνόλου των θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. (άρθρο 75 παρ. Ι, τομέας ε Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Ν.3463/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 94, παρ. 3Β του Ν. 3852/2010) και γενικές αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Αγράφων και Βίνιανης.
Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης.
Αντιδήμαρχος Νίκος Φούκας με αρμοδιότητες:
Επί του συνόλου των θεμάτων του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων και του Τμήματος Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων .Γενικές αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας.
Αντιδημαρχία Γεωργικής Ανάπτυξης
Αντιδήμαρχος Θανάσης Μπακούσης με αρμοδιότητες:
Επί του συνόλου των Αγροτικών – Κτηνοτροφικών και Αλιευτικών θεμάτων. (Άρθρο 94, παρ. 5 του Ν. 3852/2010) και γενικές αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Απεραντίων Αντιδημαρχία Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
Αντιδήμαρχος Χρήστος Δημητρόπουλος
Αρμόδιος στα θέματα Τουριστικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
Όπως επίσης είναι αρμόδιος στις κατά τόπο γενικές αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου.
Με βάση τους τομείς που δηλώθηκαν δεν έχει οριστεί απο τον νόμο ποιοι αντιδήμαρχοι θα αναλάβουν και τους παρακάτω τομείς:
-Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας με αρμοδιότητες:
Επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων (πλην του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων και του Τμήματος Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων), καθώς και επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας.
-Αντιδημαρχία Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Χωροταξίας.
-Αντιδημαρχία Διοικητικών – Οικονομικών Θεμάτων με αρμοδιότητες:
Επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα Απασχόλησης, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών - Επιχειρηματικώνhttp://prassia-eyrytanias.blogspot.com/