Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010

«Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία»

«Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία»
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Κ. ΣΑΚΚΑΛΗ 7 Τηλ:22370 80301 – Τηλ/fax:2237025975
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ


Για τις ανάγκες της προεκλογικής περιόδου και των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου ο συνδυασμός μας είχε τις παρακάτω δαπάνες οι οποίες καλύφθηκαν από υποψηφίους και φίλους με τραπεζιτικές καταθέσεις σε λογαριασμό της ΕΤΕ.
Αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

ΕΞΟΔΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 492 €
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΣΩΝ 138 €
ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 38 €
ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΚΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ 200 €
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ 492 €
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 250 €
ΔΙΑΦΟΡΑ 250 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1860 €


ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟ
ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 1400 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1400 €

Το επιπλέον ποσό καλύφθηκε από τον επικεφαλής του συνδυασμού κ. Μπομποτσιάρη.
Φυσικά τα έξοδα συνοδεύονται από τα ανάλογα παραστατικά και είναι εγγεγραμμένα στο βιβλίο εσόδων – εξόδων.
Με την ευκαιρία θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι ο συνδυασμός μας πάντα δημοσίευε τα οικονομικά στοιχεία μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση στην οποία συμμετείχε.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ