Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2010


Αν και έχασε της εκλογές ο υποψήφιος περιφερειάρχης Στερεάς ο κύριος χειμαρας δεν πτοήθηκε και κάλεσε όλο τον συνδυασμό στο κέντρο ΛΑΜΠΡΌΣ στην ΛΑ ΜΙΑ να τους ευχαριστήσει τώρα αν είχε και Ορχήστρα αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα περισσότερα επί του θέματος αύριο.