Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010

μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη».


ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για την κατάρτιση νέων δημοτολογίων


Στην κατάρτιση νέων δημοτολογίων και μητρώων αρένων θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι νέοι δήμοι, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη».

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος προβλέπει ότι σε περίπτωση αναγνωρίσεως νέας κοινότητας ή δήμου, καταρτίζεται αυτομάτως νέο δημοτολόγιο βάσει του υπάρχοντος δημοτολογίου διά μεταφοράς των αντιστοίχων εγγραφών από το παλαιό στο νέο.
Παράλληλα για την κατάρτιση αυτή του ενιαίου δημοτολογίου των νέων δήμων που συνιστώνται, οι υπάρχουσες οικογενειακές μερίδες θα επαναριθμηθούν στα υπάρχοντα βιβλία και δεν θα μεταφερθούν σε νέα.
Ως εκ τούτου η νέα αρίθμηση θα ξεκινήσει από τον αύξοντα αριθμό 1 της πρώτης οικογενειακής μερίδας της πρώτης δημοτικής ενότητας και θα τελειώσει με τον τελευταίο αύξοντα αριθμό οικογενειακής μερίδας της τελευταίας δημοτικής ενότητας του Καλλικράτειου ΟΤΑ.
Όσον αφορά τέλος, η κατάρτιση του ενιαίου μητρώου αρρένων θα πραγματοποιηθεί βάσει των υπαρχόντων μητρώων αρρένων των Καποδιστριακών ΟΤΑ που ενώνονται και θα τεθούν ταυτόχρονα σε ισχύ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
aftodioikisi.grhttp://prassia-eyrytanias.blogspot.com/