Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

Απορρίφθηκε η επέκταση του Νοσοκομείου Καρπενησίου


Απορρίφθηκε η επέκταση του Νοσοκομείου Καρπενησίου
Με μελέτη “στο πόδι” πήγαν να πάρουν τα λεφτά από το ΕΣΠΑ
Τι είχες Γιάννη;;;Μμμ.....Tι είχα πάντα!!!
Ο φάκελος της μελέτης που συνέταξε άρον - άρον το Νοσοκομείο Καρπενησίου και κατέθεσε η Νομαρχία Ευρυτανίας ήταν ελλιπής. Σύμφωνα με την περιφέρεια, έλειπαν η οικοδομική άδεια των κτιριακών επεκτάσεων, ενώ δεν υπήρχαν περιβαλλοντικές και εδαφικές μελέτες.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το υπ. αριθμ. 9347/7-12-2010 έγγραφό της, το οποίο υπογράφει η Γενική Γραμματέας κα. Κατερίνα Διαμαντοπούλου, απέρριψε το αίτημα για χρηματοδότηση του έργου «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» μέσω του ΕΣΠΑ, που κατέθεσε για λογαριασμό του Νοσοκομείου Καρπενησίου, η Νομαρχία Ευρυτανίας, λόγω σοβαρών ελλείψεων στον φάκελο κατάθεσης.
Η θρυλούμενη επέκταση του Νοσοκομείου Καρπενησίου είχε εξαγγελθεί πολλάκις τα τελευταία χρόνια. Μελετήθηκε και ανακοινώθηκε από πολλούς διοικητές του νοσοκομείου. Μάλιστα, κατατέθηκε στο ΕΣΠΑ προμελέτη και έτυχε έγκρισης. Ωστόσο, ελλείψει οριστικών μελετών και στα γρανάζια της γραφειοκρατίας το θέμα κάπου “σκάλωνε”.Ήρθε όμως φέτος το πλήρωμα του χρόνου και το Νοσοκομείο Καρπενησίου ανέλαβε να εκπονήσει τις μελέτες για την επέκταση των κτηριακών του εγκαταστάσεων.
Στην μελέτη προβλεπόταν, στην θέση που σήμερα είναι το κυλικείο, να ανεγερθούν νέα κτήρια που θα στεγάσουν τις διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, αλλά και νέα χειρουργεία, που είναι τόσο απαραίτητα.
Την εκπόνηση των μελετών και την συμπλήρωση του φακέλου ανέλαβαν άνθρωποι του νοσοκομείου, οι οποίοι όμως δεν είχαν εμπειρία. Τουλάχιστον αυτό αποδεικνύεται από την κατάληξη της υποβολής για χρηματοδότηση. Η μελέτη δεν προέβλεπε βασικές υποδομές απαραίτητες για να τύχουν χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά κονδύλια και μάλιστα στο ύψος των 2,1 εκατ. ευρώ.
Επίσης, ο φάκελος, πέραν των άλλων, δεν προέβλεπε πρόσβαση για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, δεν είχε εγκεκριμένες περιβαλλοντικές και εδαφοτεχνικές μελέτες, ούτε καν την απαραίτητη οικοδομική άδεια των νέων εγκαταστάσεων από την Πολεοδομία Καρπενησίου, αν και την επίβλεψη του φακέλου επόπτευε στέλεχος του Δ.Σ. του νοσοκομείου, απολύτως σχετικό με τις πολεοδομικές μελέτες.Στη συνέχεια παραδόθηκε στην Νομαρχία Ευρυτανίας, λόγω της διαχειριστικής επάρκειας που διαθέτει για την κατάθεση και ανάληψη έργων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Την αίτηση για χρηματοδότηση του έργου η Νομαρχία την κατέθεσε στην Περιφέρεια με το υπ. αριθμ. 3591/12-7-10 έγγραφό της. Στη συνέχεια, η Περιφέρεια Στερεάς επανέρχεται και ζητά τα παραπάνω συμπληρωματικά στοιχεία από την Νομαρχία Ευρυτανίας με το υπ. αριθμ. 5909/26-8-10, ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος και να τύχει χρηματοδότησης το έργο. Πέρασε ένα τρίμηνο απραγίας και τελικά στις 7 Δεκεμβρίου 2010, το έργο απορρίφθηκεhttp://prassia-eyrytanias.blogspot.com/