Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2010

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων σε νοσοκομεία της χώρας.Μία η επιτυχούσα για το ΓΝ Καρπενησίου


Αποτελέσματα διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων σε νοσοκομεία της χώρας.Μία η επιτυχούσα για το ΓΝ Καρπενησίου


Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2009 (ΦΕΚ 457/29.12.2009, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.339 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο και στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).
Τα αποτελέσματα έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.
Μία η επιτυχούσα για το Γενικό Νοσοκομείο στο Καρπενήσι.
Η Παπαροιδάμη Κωσταντίνα του Γρηγ. (ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)
http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/