Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

Ανακοίνωση ΚΕΕ Ευρυτανιας


Ανακοίνωση ΚΕΕ Ευρυτανιας

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ευρυτανίας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων. Κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2010 – Μαΐου 2011 θα προσφέρονται τέσσερα (4) δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 50 και 25 ωρών και η παρακολούθηση τους θα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.
Τα προγράμματα είναι τα ακόλουθα :- Αγγλικά I, Αγγλικά II, Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον, Αγγλικά στον Τουρισμό- Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνιών ( Βασικές έννοιες Η/Υ, Υπολογιστικά φύλλα-Παρουσιάσεις, Βάσεις Δεδομένων κ.α.) - Περιβάλλον – Τουρισμός – Ανάπτυξη ( Το Φυσικό Περιβάλλον και η προστασία του, κλιματικές αλλαγές και ατμόσφαιρα, διαχείριση υδάτινων πόρων, περιβάλλον-οικολογία)- Διατροφή ( Λειτουργία πεπτικού συστήματος, κανόνες διατροφής, διατροφή και τρόπος ζωής, διατροφή και παθολογικές καταστάσεις, διατροφή και ψυχική υγεία κ.α.)Τα παραπάνω προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες πολίτες, ηλικίας 18 ετών και άνω και η υποβολή αιτήσεων είναι συνεχής.
Για την ένταξη των εκπαιδευομένων σε τμήματα προαπαιτείται συμπλήρωση αίτησης και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση από το γραφείο του ΚΕΕ καθώς και από το ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο ΚΕΕ Ευρυτανίας, Περιοχή Ξηριάς (δίπλα στο κτίριο ΟΑΕΔ), τηλ. 2237080894, (fax 2237080894), email: mail@keen.eyr.sch.gr, Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-17.00 μμ.
Όλα τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ( Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς). http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/