Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

Εκλογικές δαπάνες υποψηφίων


Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010
Εκλογικές δαπάνες υποψηφίων


Μέχρι το Σάββατο 6 Νοεμβρίου -οπότε λήγει η σχετική προθεσμία- υποχρεούνται οι υποψήφιοι των αυτοδιοικητικών εκλογών να αναρτήσουν τα έσοδα, τις δαπάνες και τα συνοδευτικά παραστατικά τους στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, και εφόσον προκύψουν έσοδα και δαπάνες, οι συνδυασμοί θα πρέπει να συνεχίσουν την ενημέρωση στην ίδια ιστοσελίδα (του Υπ.Εσωτερικών) μέχρι και το επόμενο Σάββατο 13 Νοεμβρίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που είτε αυτή δεν γίνει είτε τα ποσά υπερβαίνουν κατά το 1/3 το ανώτατο επιτρεπτό όριο για συνδυασμούς και υποψηφίους, τότε προβλέπεται από τον νόμο η ακύρωσή τους