Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

Ο αριθμός των σταυρών στις προσεχείς εκλογές


Ο αριθμός των σταυρών στις προσεχείς εκλογές


Δήμος
-Για όσους δήμους δεν υπήρξε μεταβολή (3 σταυροί)
- Για όσους συνενώθηκαν:
Σε όσους είναι άνω των 100.000 κατοίκων που διαιρούνται σε δημοτικές κοινότητες (πρώην δημοτικά διαμερίσματα) ο εκλογέας μπορεί να θέσει:
1.α. Έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια, εκλέγει μέχρι τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους
ήβ. Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια εκλέγει περισσότερους από τρεις (3) δημοτικούςσυμβούλους ή/και
2. Έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών του δήμου.
Για Συμβούλιο Τοπικής/ Δημοτικής ΚοινότηταςΟ εκλογέας μπορεί να θέσει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιοσύμβουλο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.
Περιφέρεια
Για την εκλογή των μελών του περιφερειακού συμβουλίου, ανάλογα με τις έδρες της εκλογικής τους περιφέρειας, ο εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών προτίμησης ωςεξής:
Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας Αριθμός επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης
1-3 (1)
4-7 (2)
8-12(3)
12( 4)
Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά τη διαλογή των ψήφων σε κάθε ψηφοδέλτιο ο συνολικός αριθμός των σταυρών θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε ολογράφως
http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/