Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010

Περιφερειακές (Συνδ: 92)Α Κυριακή
Ενσωμάτωση 99,54 %
Γραμμένοι 9.771.911
Ψήφισαν 5.961.718
Συμμετοχή 61,01
Ακυρα / Λευκά 9,10 %
Δημοτικές (Συνδ: 1321)Α Κυριακή
Ενσωμάτωση 99,52 %
Γραμμένοι 9.788.426
Ψήφισαν 5.978.002
Συμμετοχή 61,07
Ακυρα / Λευκά 5,49 %
9156 - Δήμος Αγράφων (Ευρυτανίας)
Εκτύπωση


Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα
Ωρα Ενσωμάτωση Γραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
A 08-11 04:13 53/53 / 100,00 % 13.471 7.872 / 58,44 % 7.671 / 97,45 % 157 / 1,99 % 44 / 0,56 %
Α' Κυριακή Β' Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες
2 Τάτσης Δημήτριος του Βασιλείου / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ 58,18 4.463 16

1 Μπάμπαλης