Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010

"Ο Δημοτικός Ηγέτης

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010
"Ο Δημοτικός Ηγέτης "
Γράφει ο Φώτης Κουλαρμάνης "Δύσκολη υπόθεση προδιαγράφεται η άσκηση ηγεσίας στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον ερχομό εφαρμογής του νέου νόμου για την αυτοδιοίκηση και τούτο διότι οι δημοτικοί άρχοντες καλούνται να εφαρμόσουν κάτι το νέο και πρέπει να αναλάβουν το έργο της διοίκησης ενός δήμου, που η υλοποίηση του σκοπού και του προγράμματος αυτών, σε συνάρτηση με τα όσα ορίζει ο νέος νόμος, δεν είναι τόσο εφικτή, όσο φαίνεται.
Ξεκινώντας ο νέος δήμαρχος, ως πραγματικός ηγέτης του δήμου, δεν αρκεί να εμπνέει και να ξεσηκώνει μόνο τον ενθουσιασμό, διότι τότε δεν θα είναι ηγέτης, αλλά δημαγωγός. Ο δημοτικός ηγέτης δεν είναι εκείνος που επιβάλλεται εκβιαστικά ή φορτικά, αλλά εκείνος που οι άλλοι τον αναγνωρίζουν, τον θέλουν και τον σέβονται ως ηγέτης τους. Ο πραγματικός ηγέτης του δήμου, όχι μόνο δεν πρέπει να διστάζει, αλλά να επιδιώκει την ανάληψη ευθυνών, θα είναι εκείνος που θα βρει τους κατάλληλους τρόπους ενεργειών και τα κατάλληλα μέτρα για να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένοι στόχοι του.
Βασικό μέλημα και θεμελιώδης προϋπόθεση επιτυχίας ενός δημοτικού ηγέτη είναι η επιλογή των συνεργατών του. Η επιλογή αυτή δεν πρέπει να στηρίζεται σε εκπλήρωση νουθεσιών ή συμβουλών, συμπαθειών, συγγενικών προτάσεων ή φιλικών σχέσεων, χωρίς προηγούμενο έλεγχο, τόσο των ικανοτήτων των επιλεγμένων συνεργατών, όσο και η εξέταση για να μην απορρίπτονται ικανά πρόσωπα, τα οποία είναι θύματα σκόπιμης διαβολής η συκοφαντίας. Η ηλικία των προσώπων θα πρέπει να εναρμονίζεται επίσης, με την πείρα, την γνώση, την κοινωνική αναγνώριση και την ικανότητα προσφοράς στο κοινό καλό.
Στις δημοκρατικές κοινωνίες, εκείνοι οι δήμοι έχουν προοπτική επιτυχίας και είναι αξιόλογοι, όταν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου είναι διατεθειμένα να εργασθούν από κοινού για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων, διαθέτοντας σωστά τους υλικούς και πνευματικούς πόρους και όλα τα μέλη γνωρίζουν πως πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους.
Πάντα ο ηγέτης του δήμου πρέπει να εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή, ποια πρόσωπα μπορούν να είναι χρήσιμα για την υλοποίηση και εκπλήρωση των σκοπών και στόχων του προγράμματος, που έχει θέσει για την περίοδο που τον έχει εξουσιοδοτήσει ο λαός του δήμου. Η δύναμη τελικά των συνεργατών (αιρετών και μη) του ηγέτη του δήμου, βρίσκεται στην έκταση χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων αυτών http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/