Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010

Ελλειμματικό σε προσωπικό το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καρπενησίου αφού λειτουργεί μόνο με το μισό προσωπικό και από αυτούς που εργάζονται, οι μισοί είναι αποσπασμένοι στο Νοσοκομείο Καρπενησίου. Ο διευθυντής του Κέντρου απευθύνει έκκληση στον Διοικητή του Νοσοκομείου να μεριμνήσει ώστε να καταστεί εφικτή η λειτουργία της κινητής ψυχιατρικής μονάδας που είναι αναγκαία, αφού υπάρχουν πολλοί ασθενείς σε απομακρυσμένες περιοχές του νομού που δυσκολεύονται να μετακινηθούν.http://www.975fm.gr/