Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ

1. Τα Τοπικά Συμβούλια
• Αυξημένες αρμοδιότητες
• Διαχείριση προϋπολογισμού της Τοπικής Κοινότητας με δεσμευτικές αποφάσεις
• Οι αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων για τον καταμερισμό των χρημάτων στα έργα της Κοινότητας θα δεσμεύουν τη Δημοτική Αρχή να τα εκτελέσει υποχρεωτικά
• Καταγραφή και ιεράρχηση των επιμέρους προβλημάτων από τοπικές συνελεύσεις
• Ο δημότης θα γνωρίζει εκ των προτέρων ποιο έργο πρόκειται να εκτελεστεί στο χωριό του κατά σειρά προτεραιότητας
• Οι Τοπικοί Σύμβουλοι θα έχουν την ευθύνη της άμεσης αντιμετώπισης των καθημερινών και εκτάκτων αναγκών των Δημοτών
• Η στενή και αγαστή συνεργασία Δημοτών, Τοπικών Συμβούλων, Δημοτικών Συμβούλων, Αντιδημάρχων και Δημάρχου θα αποτελεί το θεμέλιο λίθο για τη λειτουργία, τη διαχείριση και την αποτελεσματική διοίκηση της Τοπικής Κοινότητας

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο
• Αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση στο κυρίαρχο όργανο του Δήμου όλων των περιοχών του Δήμου μας
• Ευθύνη των Δημοτικών Συμβούλων για τη χάραξη της διοίκησης και τη λειτουργία του Δήμου
• Ανάθεση αρμοδιοτήτων και τομέων ευθύνης σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους -και όχι μόνο στους Αντιδημάρχους- για την επίτευξη ολοκληρωμένης, συλλογικής και υπεύθυνης διοίκησης
• Στενή συνεργασία των Δημοτικών Συμβούλων με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Αντιδημάρχους και το Δήμαρχο
• Ιεράρχηση των κεντρικών προτεραιοτήτων του Δήμου μας για τα μεγάλα έργα που θα σχεδιάσουμε και θα απαιτήσουμεΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ

• Η σύγχρονη ανάπτυξη γίνεται μόνο με ειδικούς
• Αξιοποίηση όλων των υπηρεσιών του Δήμου για την κατάρτιση μελετών
• Συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, τεχνοκράτες και αρμόδιους φορείς, για την αξιολόγηση και προγραμματισμένη αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων της περιοχής μας (φυσικός πλούτος, υδροφόρος ορίζοντας, πλούσια χλωρίδα και πανίδα, κτηνοτροφία και γεωργία)
• Αναβάθμιση του σχεδίου ανάπτυξης δια της εμπεριστατωμένης πανεπιστημιακής έρευνας και πορισμάτων, που διαθέτουν ακαδημαϊκό κύρος και ανταγωνιστικότητα, με απώτερο σκοπό την ασφαλή, υπεύθυνη και αποτελεσματική διεκδίκηση των παρεχόμενων κοινοτικών κονδυλίων
• Κατάρτιση Συνολικού Σχεδίου Ανάπτυξης ολόκληρου του νέου Δήμου Αγράφων με:
- Διαφύλαξη του φυσικού μας περιβάλλοντος
- Τον αγροτουρισμό ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης
- Με ποιότητα και ανταγωνιστικότητα στα τοπικά προϊόντα
- Με σύγχρονες υποδομές
• Διεκδίκηση κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού, με στενή επαφή και συνεργασία με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και την κεντρική εξουσία
• Υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης του Δήμου και των Δημοτών από εθνικούς (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και κοινοτικούς πόρους (Δ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ)
• Σοβαρότητα και αξιοπιστία των διεκδικήσεων και των προτάσεών μας
• Πρωτοτυπία, καινοτομία, ωριμότητα, ανταγωνιστικότητα
• Ενεργοποίηση και στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ενίσχυση στους τομείς των επενδύσεων και της αναπτυξιακής πορείας μέσω των μελλοντικών επενδυτών, που θα δραστηριοποιηθούν σε ασφαλές και πολλά υποσχόμενο αναπτυξιακό περιβάλλον
• Απογραφή Πληθυσμού (Μάρτιος 2011): Στόχος μας η βελτίωση του επιπέδου ζωής των δημοτών, προσέλκυση νέων δημοτών, κινητοποίηση για μια απογραφή υπερβαίνουσα κάθε προηγούμενη• ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

• Δρόμος σε κάθε σπίτι
• Ηλεκτρικό σε κάθε σπίτι
• Νερό σε κάθε σπίτι
• Αποχαρακτηρισμός κατολισθήσιμων περιοχών
• Καθαροί οικισμοί και περιβάλλον – βιώσιμη λύση απορριμάτων
• Υπηρεσία Φροντίδας Ηλικιωμένων
• Πρόσβαση στα δημόσια κτίρια και εξυπηρέτηση των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες
• Τακτική δακοκτονία ελαιοκαλλιεργιών
• Δρόμος, νερό και ρεύμα σε όλες τις μόνιμες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
• Αναβάθμιση και αξιοποίηση των δημοτικών κτιρίων σε όλα τα χωριά του Δήμου μας
• Στήριξη της νεολαίας και των μαθητών
• Χώροι άθλησης
• Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και δημιουργία νέων σε κάθε οικισμό (παραδοσιακός φωτισμός σε πλατείες και εκκλησίες και παραδοσιακά παγκάκια, καθαρά και περιφραγμένα κοιμητήρια)
• Ίδρυση Γραφείου Τουρισμού και Ανάπτυξης με ικανά και έμπειρα στελέχη δίπλα στο Δημότη και τις ανάγκες του
• Ίδρυση Γραφείου Πολιτισμού, Νεολαίας και Άθλησης
• Κτηνιατρική και γεωπονική υποστήριξη των κτηνοτρόφων και αγροτών
• Αρδευτικά δίκτυα, όπου είναι αναγκαία
• Εξυπηρέτηση μετακινούμενων κτηνοτρόφων
• Εξασφάλιση τηλεοπτικού σήματος σε όλη την επικράτεια του Δήμου
• Συντήρηση αγροτικών και δασικών δρόμων
• Κατασκευή στεγάστρων για τους κτηνοτρόφους


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ – ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ

• Δρόμος Καρπενησίου – Αγρινίου. Ένωση με Ιόνια Οδό
• Παραμεγδόβιος δρόμος (αποπεράτωση)
• Δρόμος Αγράφων (ένωση περιοχής Λίμνης Πλαστήρα, περιοχής Λίμνης Κρεμαστών και Καρπενησίου)
• Παραλίμνιος δρόμος λίμνης Κρεμαστών
• Κατασκευή οδικής αρτηρίας σύνδεσης τέως Δήμου Ασπροποτάμου με τις όμορες περιοχές Ηπείρου και Θεσσαλίας
• Ανάπτυξη ολοκληρωμένου και συγχρόνου οδικού δικτύου εντός του νέου μας Δήμου
• Συγκοινωνιακή – επικοινωνιακή εξυπηρέτηση όλων των οικισμών
• Αύξηση τουριστικής κίνησης, δια της διαφήμισης και προβολής των τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων του Δήμου
• Πλήρης αναβάθμιση, στελέχωση και νοσοκομειακός εξοπλισμός Κέντρου Υγείας Φραγκίστας και όλων των αγροτικών ιατρείων του Δήμου μας
• Κατασκευή κεντρικού συστήματος αποχετευτικού δικτύου στους μεγάλους οικισμούς
• Διεκδίκηση ευνοϊκότερων πολεοδομικών όρων (έκδοση οικοδομικών αδειών) για τις ορεινότερες και πιο δυσπρόσιτες περιοχέςΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ


Η Ευρυτανία σύμφωνα με την UNESCO, έχει χαρακτηριστεί ως η μία από τις τρεις πιο καθαρές και αμόλυντες περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο, η πρώτη σε όλη την Ευρώπη, με μηδενικά επίπεδα μόλυνσης και υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος. Μάλιστα, αποτελεί μέτρο σύγκρισης και παράδειγμα προς μίμηση από τους επιστήμονες, σε επίπεδο έρευνας και μελετών.
Ειδικότερα μάλιστα, η Δυτική Ευρυτανία – νέος Δήμος Αγράφων – είναι το πιο καθαρό τμήμα του Νομού μας, κάτι το οποίο αποτελεί για όλους μας, ένα τεράστιο κεφάλαιο, είναι η πατρίδα μας, το σπίτι μας, το μέλλον μας, η περιουσία μας, ό,τι πολυτιμότερο έχομε κληρονομήσει από τους προγόνους μας και οφείλομε να το διαφυλάξουμε, να το προστατεύσουμε, να το αξιοποιήσουμε, προκειμένου να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές, ώστε αυτές με τη σειρά τους να το χαρούν και να το προάγουν.
Ταυτόχρονα, είναι και το βασικό στοιχείο που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου μας σε τουριστικό επίπεδο.
Επιπλέον, η προσεκτικά σχεδιασμένη εκμετάλλευση των ανεξάντλητων φυσικών μας πόρων, μέσω της αειφόρου και πράσινης ανάπτυξης, θα φέρει μεγάλα έσοδα στο δήμο μας και τους δημότες μας. Η εκμετάλλευση του μοναδικού φυσικού μας πλούτου, μέσω της οργανωμένης και μεθοδικής προσπάθειας και μελέτης από τους ειδήμονες στον τομέα αυτό, μπορεί να καταστήσει το Δήμο μας αυτοδύναμο, αυτοδιαχειριζόμενο οικονομικά και αυτοχρηματοδοτούμενο. Μπορεί κατ’ επέκταση να αυξήσει το βιοτικό επίπεδο των δημοτών μας, οι οποίοι θα καρπωθούν με τη σειρά τους τις ευεργετικές συνέπειες μιας τέτοιας αναπτυξιακής προσπάθειας και αξιοποίησης του φυσικού μας πλούτου.


Ο Δήμος μας ανήκει στους δημότες.

Τα Άγραφα ανήκουν στους Αγραφιώτες,

Σαν ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον,

Σαν ένας τόπος απείρου φυσικού κάλλους και ομορφιάς

Σαν μοναδικό δώρο του Θεού σε εμάς
Σαν ένα ξεχωριστό μνημείο της φύσης

Για όλα αυτά και για ακόμη περισσότερα, τα Άγραφα, τόπος ευλογημένος από τη φύση, ανήκουν σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι επιθυμούν να απολαύσουν το φυσικό μεγαλείο της περιοχής μας.
Από όλους μας εξαρτάται,
Στο χέρι μας είναι να το πετύχουμε