Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2010


Την ερχόμενη εβδομάδα η αναδιάρθρωση των τιμολογίων της ΔΕΗ
Συντάχθηκε απο τον/την Λένα Παρασκευά
Παρασκευή, 01 Οκτώβριος 2010 18:01
Την προσεχή εβδομάδα θα εγκριθεί η τελική εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την αναδιάρθρωση των τιμολογίων της ΔΕΗ. Το παραπάνω αναφέρθηκε σήμερα από πηγές της Αρχής, ενώ ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση της εισήγησης αναμένεται και η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το τι μέλλει γενέσθαι με τα τιμολόγια.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ έχει υποβάλει προτάσεις για σημαντικές ανατιμήσεις σε αρκετές κατηγορίες τιμολογίων, στη βάση των κατευθύνσεων από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, που επιτάσσει οι τελικές χρεώσεις να αντανακλούν το κόστος παραγωγής. Με αυτό το σκεπτικό προέκυπταν σημαντικές ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων στις χαμηλές οικιακές καταναλώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται κατά τεκμήριο νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος) και στο αγροτικό τιμολόγιο, δηλαδή σε κοινωνικά ευαίσθητες κατηγορίες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εισήγηση της ΡΑΕ θα προβλέπει πολύ χαμηλότερες ανατιμήσεις για τις κατηγορίες αυτές, οι οποίες κατανέμονται σε δόσεις ως το 2013. Συγκεκριμένα, για τις καταναλώσεις μέχρι 800 κιλοβατώρες η συνολική ανατίμηση ως το 2013 δεν προβλέπεται να ξεπεράσει το 5%. Η τελική αύξηση στα τιμολόγια για τις κατηγορίες αυτές περιορίζεται, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της ΡΑΕ, με δύο τρόπους: -Αφενός, με την μείωση του μέσου εσόδου που ζητούσε η ΔΕΗ κατά 6 %, από 74,5 σε 70 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με το αιτιολογικό ότι από την περίοδο στην οποία βασίστηκε το αίτημα της ΔΕΗ για αυξήσεις έχουν μειωθεί το κόστος καυσίμων και εργασίας. -Αφετέρου, με αλλαγή της μεθοδολογίας κατανομής των χρεώσεων για το τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που έχει επιβληθεί στην ηλεκτρική ενέργεια. Οι πελάτες με υψηλές καταναλώσεις θα επωμίζονται και με υψηλότερες χρεώσεις αυτού του είδους, με αντίστοιχες ελαφρύνσεις για τις χαμηλότερες καταναλώσεις. Το υπουργείο Οικονομικών κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν εκφράζει αντιρρήσεις εφόσον τα έσοδα από τον ΕΦΚ παραμένουν στο ύψος που έχουν προϋπολογισθεί. Τέλος, η ΡΑΕ θα εισηγηθεί μείωση του πλήθους των τιμολογίων της ΔΕΗ, που ισχύουν για επιμέρους κατηγορίες καταναλωτών από 30 σε 13.

zougla.gr