Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Το σημαντικό ρόλο που παίζει η οικονομική βιωσιμότητα των ΟΤΑ στην εφαρμογή του Καλλικράτη, αλλά και τους κινδύνους που ενέχει η προβλεπόμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους σχολιάζει ο Δήμαρχος Βύρωνα Νίκος Χαρδαλιάς στο άρθρο του με τίτλο «Υπονομεύεται εκ των έσω ο Καλλικράτης» (Free Sunday, 19/09/2010, σελ. 18).