Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010


Αποσύρουν το ενδιαφέρον τους πολλοί Δήμαρχοι

Μέχρι στιγμής η πλειοψηφία των Δημάρχων της Ευρυτανίας δεν θα ενταχθούν στις εκλογές και ένας μετά τον άλλον αποσύρουν το ενδιαφέρον τους να κατέλθουν ακόμα και ως Δημοτικοί Σύμβουλοι .
Εκτιμούν ότι δεν είναι αναβάθμιση αλλά το αντίθετο, περιορίζεται ο ρόλος τους στο νέο σκηνικό.
Σημαντικός παράγοντας που στάθμισε την απόφαση πολλών ήταν ότι στο σχέδιο δεν προβλέπονται τοπικοί Αντιδήμαρχοι, με αποτέλεσμα να εκλεγούν αλλά να μην είναι σίγουρο ότι θα βρουν ρόλο αφού θα επιλέγονται στελέχη που θα έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι από την έδρα του κάθε δήμου