Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010Κύριες και κύριοι ευρητανες
Η πατρίδα μας διαθέτει ένα ανεκτίμητο οικονομικό ,πολιτισμικό,
Αισθητικό, κοινωνικό, κεφαλαίο το φυσικό της περιβάλλον .
Τα προβλήματα στη Ευρυτανία δεν έχουν χρώμα απαιτούν από ολους
Σοβαρότητα και προσπάθεια
Προτάσεις αντί της άρνησης
Θα προσπαθήσω να καταγράψω τέλειος επιγραμματικά προτάσεις
Και θα ήθελα όλοι μαζί να αναζητήσουμε τρόπους επιλυσησης
είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν ¨¨¨
Συστηματικές έρευνες και αρχαιολογικές ανασκαφές σε αρχαιολογικούς
Χώρους ,τεχνολογική εξέλιξη ,ερευνά υπέδαφος ,γήρανση πληθυσμού
Προβλήματα της νεολαίας ,και των κατώτατων κοινωνικών ομάδων
Ας μην ξεχνάμε πως ότι το φυσικό περιβάλλον της Ευρυτανίας αποτελεί κοινή
Περιούσια όλον μας η διατήρηση και η ανάδειξη του μέσα από την διαχείριση
Αποτελεί καθήκον και υποχρέωση της πολιτείας
Στο επόμενο πρότασης προς τους δήμαρχους για αξιοποιήσει των φυσικών πόρων
Γ।Π ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΕ ΔΕΧΤΗΚΑΤΕ