Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010


Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

"Καλλικράτης" και στα σχολεία της χώρας.

"Λουκέτο" βάζει το υπ. Παιδείας, λόγω έλλειψης μαθητών,σε πολλά σχολεία σε όλη την χώρα , από το σχολικό έτος 2010−2011 .
Στην Ευρυτανία κλείνουν 8 μονοθέσια.Δείτε τα αναλυτικά:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ• Το Μονοθέσιο Δ.Σ Αγίου Νικολάου.• Το Μονοθέσιο Δ.Σ Αγίας Τριάδας.• Το Μονοθέσιο Δ.Σ Αμπελίων.• Το Μονοθέσιο Δ.Σ Καστανιάς.• Το Μονοθέσιο Δ.Σ Τσούκας.• Το Μονοθέσιο Δ.Σ Χρυσόβων.• Το Μονοθέσιο Δ.Σ Χρύσως.• Το Μονοθέσιο Δ.Σ Μικρού Χωριού