Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010


Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη χορήγηση

Για ΑΜΕΑ
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίαςεξέδωσε Προκήρυξη σχετικά με τη χορήγηση (3) τριών αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρίες και Πολύτεκνους στους Δήμους Αγράφων Απεραντίων και Προυσού.
Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών έχει ήδη ξεκινήσει και θαλήξει στις 15-10-2010.Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών που υποχρεούνται να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στη Νομαρχία, μεταξύ των οποίων είναι και τοΠιστοποιητικό Αναπηρίας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2556/1997, οι οποίες είναι γνωστές ως Επιτροπές του Ι.Κ.Α. για τον Ν. 2643/98.Επομένως, είναι απαραίτητο για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν αιτήσεις και δεν έχουν Πιστοποιητικό Αναπηρίας από τις ανωτέρω Επιτροπές να προσέλθουν το συντομότερο δυνατό σε υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. για να εξεταστούν από αυτές.Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αποκέντρωσης, πληρ. Κ. Αλεξάνδρα Γαϊλα τηλ. 22370-80219 τουΝομαρχιακού Καταστήματος.