Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010


*Με 161 νέους σπουδαστές θα λειτουργήσει το τμήμα Δασοπονίας στο Καρπενήσι φέτος αλλά και πάλι χωρίς γραμματεία όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Το μόνο θετικό στοιχείο είναι η επάρκεια του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.