Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010Ανοίγει ο δρόμος για 150.000 θέσεις εργασίας
12/9/2010 2:43:00 πμ Μαυρούλη ΑργυρώΑνάχωμα στο τσουνάμι ανεργίας που αναμένεται να πλήξει την ήδη κατακερματισμένη αγορά εργασίας το φθινόπωρο θα προσπαθήσει να ανυψώσει η κυβέρνηση αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα ο διοικητής του ΟΑΕΔ Ηλίας Κικίλιας, έχοντας την σύμφωνη γνώμη των κοινωνικών εταίρων, θα καταθέσει στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης την πρόταση της διοίκησης του Οργανισμού για απαλλαγή πληρωμής του 80% - 100% των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν στις αμοιβές του 1/2 του προσωπικού των επιχειρήσεων σε όσους εργοδότες δεσμευτούν να διατηρήσουν για 1 χρόνο το σύνολο των ατόμων τα οποία απασχολούν. Με το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να επιδοτηθούν 150.000 υπάρχουσες θέσεις εργασίας με στόχο να διατηρηθούν οι διπλάσιες. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΟΑΕΔ, συμψηφίζοντας χρέη του ΙΚΑ προς τον Οργανισμό, και η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 650 εκατ. ευρώ. Αφού το πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών εγκριθεί από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, θα πρέπει να πάρει και την τελική έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ζητούμενο βέβαια είναι η έγκριση του προγράμματος να γίνει με ταχύτατους ρυθμούς και να μην κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και αυτό, καθώς μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις κλείνουν μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους με αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι να μένουν άνεργοι και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες εκτεθειμένοι σε δικαστικές περιπέτειες Στο πρόγραμμα των επιχορηγήσεων για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα εντάσσονται κατά προτεραιότητα:• Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όσες επιχειρήσεις δεν έχουν μειώσει κατά το προηγούμενο 3μηνο το προσωπικό τους και • Οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 55ετών (ομάδα υψηλού κινδύνου για απόλυση και μη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση). Υπενθυμίζεται ότι για τους νέους σε ηλικία, το υπουργείο Εργασίας και ο OAEΔ θα εφαρμόσουν ειδικά προγράμματα (απαλλαγή εισφορών, επιδοτήσεις κατάρτισης και επιχορηγήσεις αποφοίτων AEI για αυτοαπασχόληση). Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα τους μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 άτομα, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα. Oι ενταγμένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των εργαζομένων που απασχολούν κατά την ημερομηνία υποβολής τους αίτησής τους και ειδικότερα για έναν (1) έως και εκατό (100) εργαζόμενους κατ’ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση να διατηρήσουν, ίσο αριθμό τουλάχιστον μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος